اقتصاد و بازرگانی

ویرایش انگلیسی,جهت ویرایش انگلیسی مقالات اقتصاد و بازرگانی

این ویراستار که در بریتانیا و آلمان تحصیل کرده است، بیش از 25 سال تجربه‌ی کار برای ناشران و دانشگاهها، و نیز به صورت آزاد دارد. او که عضو انجمن ویراستاران و دانشگاه‌ها است، برای تعداد بیشماری از مجلات بین‌المللی به عنوان نویسنده‌ی حرفهای کار کرده است.

Q: این روزها شما اوقات بسیار مهیجی داشته‌اید، این طور نیست؟ ممکن است کمی درباره‌ی آن برای ما صحبت کنید.

من با یک دکتر در دانشگاه منچستر کار می‌کنم. او یک دانشمند است و به تنهایی در حال تولید نرم‌افزاری برای استفاده در شرکت‌هاست. نقش من این است که انگلیسی او را بهبود بدهم و به پژوهشگران تمام دنیا کمک کنم کار او را بهتر درک کنند. پژوهش او کاملاً نوآورانه و انقلابی است و از پشتیبانی دولت بریتانیا هم برخوردار است. من شانس خوبی داشته‌ام که با یک چنین دکتر بااستعدادی از یکی از بهترین دانشگاه‌های بریتانیا کار می‌کنم.

Q: این دکتر خودش سخنگوی بومی زبان انگلیسی است، این طور نیست؟ فکر می‌کنید لازم است مقالات او را ویرایش کنید؟

بله، ویرایش می‌کنم. بگذارید توضیح بدهم که من معمولاً چگونه ویرایش می‌کنم. در ضمن اولین خوانش متن، آن را از دیدگاه دستور زبان ویراستاری می‌کنم. برای مثال، بررسی می‌کنم که آیا جای حروف ربط درست است، و آیا متن انگلیسی به سبک یکنواختی نوشته شده است. در خوانش بعدی، اطمینان حاصل می‌کنم که مفهوم به درستی بیان شده باشد. اهمیت د ارد که اطمینان پیدا شود که متن در کلیت خودش یکدست است؛ من سجاوندی را بررسی می‌کنم و ایرادات جزئی قالببندی متن را برطرف می‌کنم، و اطمینان حاصل می‌کنم که متن قابل ارایه است. دست آخر، متن را از اول میخوانم و خاطرجمع میشوم که خوانندگان مورد نظر بتوانند پیام متن را پس از یک بار خواندن آن دریافت کنند.

Q: آیا شما دستنوشتههای سخنگویان غیربومی زبان انگلیسی را هم ویرایش میکنید؟

البته، من چندین مورد را ویرایش کردهام. فراوانترین اشتباهی که نویسندههای غیربومی مرتکب میشوند در رابطه با استفاده از z در انگلیسی آمریکایی است، که تقریباً همیشه فراموش میکنند آن را به کار ببرند. من متوجه شدهام که این موضوع در موارد زیادی صادق است. با این حال، من معمولاً به سبک نگارش نویسنده دست نمیزنم. یک راه توضیح دادن سبک کار ویرایش من این است که بگوییم من قدر کارهای نویسندهها را میدانم، و به آنها کمک می‌کنم تا نتایجشان را به نحو مؤثرتری ارایه کنند، اگرچه برخی مقالهها هم هستند که من سر و ته چیزی را که نویسنده میخواهد بگوید، نمیفهمم.

Q: آیا تا کنون خارج از زمینهی تخصصی خودتان نوشتهای را ویرایش کردهاید؟

البته که کردهام. مشتریها از من خواستهاند که نوشتههایشان را که در زمینههای متنوعی نوشته شده، ویرایش کنم. با وجود این، هر چیزی را که از من بخواهند، ویرایش نمی‌کنم. من با چندین مورد برخورد کردهام که برای من عبرت شده تا پیش از شروع به کار ویرایش، مضمون آن را بررسی کنم. فهمیدن موضوع اهمیت زیادی برای من دارد.

Q: ممکن است یک مثال برای ما بزنید از سفارشهایی که مهارتهای شما در زمینهی ویراستاری را به چالش کشیدهاند؟

هوممم. مثال! یک بار خیلی وقت پیش یک مشتری از من خواست یک کتاب آشپزی را ویرایش کنم. وقتی شروع کردم، متوجه شدم که خیلی برایم سخت است، چون تعداد بسیار زیادی دستورالعمل و نام مواد تشکیل دهنده داشت که من با آنها آشنا نبودم. در واقع، من مجبور شدم به چندتایی کتاب و چندین وبگاه سر بزنم تا معنای آنها را بفهمم. دست آخر متوجه شدم که این دستورالعملها برای خوراکهای آفریقایی بود!

Q: سخت است آدم دستورالعمل آشپزی را بفهمد وقتی نمیداند خوراک نهایی چه چیزی قرار است بشود!

دقیقاً! من حتی تا به حال یک خوراک آفریقایی ندیده‌ام، و در مورد آن اطلاعات به درد بخور زیادی هم در اینترنت پیدا نکردم. من معمولاً از مشتری‌ها بازخورد می‌گیرم، و خوشبختانه این خانم در آن زمان از کار من خوشش آمد، ولی من ترجیح می‌دهم از نوشته‌هایی که خارج از زمینه‌ی موضوعی من هستند پرهیز کنم، زیرا راستش را بخواهید نمی‌توانم آنها را انجام بدهم. به نظر من، ویراستارها باید موضوع را کاملاً بفهمند، بدون این درک به سرانجام رساندن هر نوع کار ویرایشی سخت می‌شود.

Q: بسیاری از مؤسسات ویرایش در انتخاب ویراستاران خودشان بسیار محتاط هستند، و بر زمینهی موضوعی تکیه میکنند. از نظر شما، چه زمانی یک ویراستار میتواند خودش را «حرفهای» یا «متخصص» بداند؟

من 25 سال است که درگیر کار ویرایش بودهام، و تصور من این است که این کار یک فرایند یادگیری پیوسته است. زبان انگلیسی بسیار وسیع است، و چیزهای بسیاری برای یاد گرفتن وجود دارد. با توجه به تجربهی خودم، میتوانم بگویم که اگر کسی بخواهد یک ویراستار حرفهای بشود، تمایل به یادگیری و نگرش درست اهمیت دارد. من عضو انجمن ویراستاران هستم، و آنها متون پیچیدهی بسیاری برای من فرستادهاند تا ویرایش کنم. همچنین، اخیراً مقالاتی از دانشگاه آکسفورد دریافت کردهام. بنابراین، من همواره در حال رشد و پیشرفت بودهام. منحنی یادگیری ویراستارها تمام عمرشان را دربرمی‌گیرد.

دیدگاه‌ها بسته هستند.