پزشکی عمومی، پزشکی کودکان، مامایی و پزشکی زنان

مقاله علمی انگلیسی ویرایش ,مقاله پژوهشی ویرایش,ویرایش انگلیسی,جهت ویرایش انگلیسی مقالات علوم زیستی و پزشکی

این ویراستار که دارای مدرک دکترا در گیاهشناسی است، در طول عمر خود به مدارج بالایی رسیده است – نایب رئیس، کارشناس علوم، و دانشمند ارشد. دانشی که در طول سالها گرد آورده است، به او امکان میدهد تا به طور دقیق و کافی با موضوعات مختلف سر و کار داشته باشد.

Q: ممکن است برای ما بفرمایید چرا تصمیم گرفتید ویراستار بشوید؟

من در طول زندگی حرفهای خودم نظارت بر کار دانشمندان بسیاری را بر عهده داشتهام، و برای آژانسهای دولتی و دانشگاهها کار کردهام. وقتی بازنشسته شدم، کار ویرایش انتخاب بینقصی به نظرم رسید!

Q: فعالیت شما به عنوان ویراستار همین اواخر شروع شد، درست است؟

نه، من تا این لحظه مدت خیلی زیادی است که در کار ویرایش بودهام. من مقالههای علمی را دریافت و ویرایش میکردم، باید بگویم حداقل 20 سال است. جدا از تخصص خودم، من با مقالههایی با موضوعات خیلی جالب و متنوع سر و کار داشتهام، از بومشناسی گرفته تا کشاورزی تا پزشکی.

Q: پس، چرا شما به جای یک کار دائم صبح تا عصر، کار آزاد را انتخاب کردید؟

خوب، حالا که من بازنشسته شدهام، میتوانم از دولت ایالات متحده حق بازنشستگی تأمین اجتماعی دریافت کنم. همچنین، اگر برای کس دیگری کار کنم، فقط مقدار پول محدودی میتوانم دریافت کنم. از طرف دیگر، کار آزاد این امکان را به من میدهد که هر کجای دنیا باشم، کارم را انجام بدهم. فقط این امکانات را تصور کن!

Q: آیا شما فقط از سخنگویان بومیِ انگلیسی نوشته میگیرید یا از سخنگویان غیربومی هم قبول میکنید؟

از هر دو، من متون تعدادی دانشمند چینی، ژاپنی و مصری را که برای دانشگاه هاوایی کار میکنند و انگلیسی زبان مادریشان نیست، ویرایش کردهام. فکر میکنم بیشترین اشتباهها در جملات بلند اتفاق میافتند – جملات مرکب و پیچیده که فهم آنها برای خوانندگان سخت است. بله، همیشه بهتر این است که جملات کوتاه و خبری به کار گرفته شوند که فاعل یا مفعول سادهای هم داشته باشند.

Q: شما واقعاً چطور سراغ ویرایش نوشتهها میروید؟

فرایند کار من به این شکل است که اول تمام مطلب را میخوانم و مفاهیم و بافت کلی آن را به خاطر میسپارم. سپس، یک یک بندها را بررسی میکنم – هر یک از بندها باید یک جملهی شروعی داشته باشد که بیان کند این بند دربارهی چه چیزی است. یکپارچگی هر بند را هم بررسی میکنم تا ببینم آیا فکر یا ایدهی جدیدی هست یا چیزی که در طول این بند توضیح داده شده باشد، و آیا به صورت دقیق و کافی توضیح داده شده است. بعد جملهها را از نظر این که ساختارشان درست باشد بررسی و تلاش میکنم آنها را ساده و مفهومشان را شفافتر بیان کنم. دست آخر هم البته متن را از نظر غلطهای املایی بررسی میکنم.

Q: از نظر شما، هر کسی که زبان مادریاش انگلیسی باشد و یک فکر خوبی هم برای ویراستاری داشته باشد، میتواند ویراستار بشود؟

من فکر نمیکنم همه بتوانند ویراستار بشوند. ویرایش نیاز به یک حس زبانی و توجه زیاد به جزئیات دارد. آدمهای کمی این مهارت را دارند. در ضمن، ویراستار باید از نوشتن لذت ببرد. برخی افراد فکر میکنند بازنویسی جملههایی که دیگران نوشتهاند، کار کوچکی است، ولی این طور نیست.

من همیشه مراقب هستم که لحن نویسنده را از بین نبرم. من مفهوم مورد نظر نویسنده را شفاف و فهم آن را برای خواننده آسانتر میکنم، ولی در همان حال به سبک نویسنده دست نمیزنم. رسیدن به یک تعادل میان این دو هدف که به نظر متعارض میرسند، فقط از عهدهی متخصصانی برمیآید که آموزش کافی دیده باشند. و لازم به گفتن هم نیست که شخص قطعاً باید همواره از آخرین رخدادهای زمینهی تخصصی خودش اطلاع داشته باشد تا بتواند ویراستار خوبی باشد.

Q: شما چطور خودتان را از آخرین رخدادهای زمینهی بسیار تخصصی خود باخبر نگاه میدارید؟

من بیشتر روز را به مطالعهی کتاب یا نوشتن در مورد موضوعاتی که با زمینهی تخصصیام ارتباط دارند، میگذرانم. در ضمن، روی یک کتاب غیرداستانی هم به نام «چه بلایی سر گیاهم آمده؟» کار میکنم که توسط Timber Press که ناشر پیشتاز کتابهای باغبانی در آمریکاست، چاپ خواهد شد.

این کتاب در مورد تشخیص بیماریهای گیاهان است، بنابراین من زمان قابل توجهی را صرف این کردم که مراجع مربوطه را بخوانم. این کتابی است که به درد هر کسی که میخواهد گیاه پرورش بدهد میخورد، چه در خانه باشد چه در باغ یا حیاط. این کتاب به شما کمک خواهد کرد در مورد مشکلات مختلفی که برای گیاهان پیش میآید اطلاعاتی کسب کنید، مانند مسائل ناشی از تغذیه و محیط آنها، نور آفتاب بیش از حد، آب کمتر از اندازه، حملهی حشرات، بیماریها و غیره.

من خوشحال میشوم اگر بتوانم به 3-4 ساعت کار ویرایش در روز ادامه بدهم، و سپس از فعالیتهایی مانند تماشای پرندگان، گردش و پیادهروی و باغبانی لذت ببرم. من دوست دارم به این طور زندگی کردن ادامه بدهم.

دیدگاه‌ها بسته هستند.