ویرایش پیشرفته

ویرایش پیشرفته متون,ویرایش فنی وساختاری زبان ,ویرایش مقالات انگلیسی, پژوهشي ويرايش,پژوهشي مقالات ويرايش

به خدمات ویرایش پیشرفته در انگلیسی «ویرایش محتوایی» می‌گویند. اضافه بر 53 بازبینی که در انجام می‌شود، ویرایش پیشرفته 43 بازبینی دیگر را هم دربرمی‌گیرد. مجموعه‌ی 96 بازبینی که در این خدمات ویرایش انجام می‌شود، تضمین می‌نماید که مقاله از نظر ریزترین جزئیات ممکن بازبینی شده است، بنابراین نام پیشرفته روی آن گذاشته شده است. این 43 بازبینی اضافه، شامل بازبینی محتوا، منطق و ساختار مقاله‌ی شما است. ویرایش مقاله‌ی شما توسط متخصصان باتجربه‌ی زبان و زمینه‌ی موضوعی مربوطه انجام می‌شود. این خدمات پیشرفته‌ترین سطح خدمات ویرایش انگلیسی برای پژوهشگران فارسی‌زبان است. این خدمات برای نویسندگانی توصیه می‌شود که که تجربه‌ی اندکی در نگارش مقالات پژوهشی برای مجله‌های بین‌المللی دارند، یا اصلاً تجربه‌ای ندارند. زیرا این خدمات مقاله را تقریباً از تمام جوانب بررسی می‌کند. همچنین، چنانچه از سطح کیفی اصل مقاله‌ی خود اطمینان ندارید، این خدمات را انتخاب کنید تا آن را پیرایش نمایید و بخت انتشار آن را افزایش دهید.

مزایایی که به رایگان همراه با خدمات ویرایش پیشرفته عرضه می‌شوند

دیدگاه‌ها بسته هستند.