-نمونه‌ی ویرایش متن شیمی فیزیک

نکته: اگرچه نشان دادن تمام تفاوت‌های و پیشرفته با استفاده از بریده‌ای از یک متن دست‌نوشته بسیار سخت است، در متن‌های نمونه‌ای زیر تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا به منظور فراهم کردن امکان مقایسه‌ای کامل، این دو را با هم نشان دهیم.

برای دریافت یک نسخه‌ی تفصیلی، لطفاً نمونه‌ها را دانلود کنید (MS Word).

متن نمونه با

متن اصلی

مقاله پژوهشی ویرایش خدمات ویرایش  زبان  انگلیسی

پس از

 

خدمات ویرایش انگلیسی دانشگاهی, جهت ویرایش انگلیسی مقالات

متن نمونه با ویرایش پیشرفته

متن اصلی

غلط گیری دانشجویان خدمات,غلط گیری انگلیسی

 

تفاوت بین ویرایش‌های معمولی و پیشرفته:

  • یادداشت [Author 18] و [Author 19]: «شفافیت اطلاعات» یک نوع ویرایش پیشرفته است که تضمین می‌نماید اصطلاحات فنی به درستی انتخاب شده باشند و ساختار جملات را بدون تغییر در مفاهیم جمله تا حد امکان فشرده و موجز می‌کند.

انواع ویرایش‌های دیگر زیر سرفصل‌های ویرایش پیشرفته و معمولی متن نمونه در زیرمجموعه‌ی قرار می‌گیرند.

لطفاً نسخه‌ی کامل نمونه‌های بالا را دانلود کنید. در آن‌ها نکات ویرایشی بیشتری برای درک بهتر شما ارایه شده‌اند.

ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی
ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی