ویرایش بومی

ویرایش بومیویرایش بومی

ویرایش بومی به نویسندگان غیربومی که کمی تجربه در نوشتن انگلیسی دارند کمک می کند. نوشته هایی که توسط نویسندگان غیربومی نوشته می شود به این ترتیب توسط یک ویراستار امریکایی، کانادایی، انگلیسی یا استرالیایی از نظر درستی جمله ها کنترل و تصحیح

دیدگاه‌ها بسته هستند.