گزارش کارگاه یک روزه سرقت علمی، مصادیق و راهکارهای پیشگیری از آن

کانون ویرایش ایرانیان با همکاری انجمن علمی بیوشیمی و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه یک روزه ای را برای آشنایی بیشتر اعضای هیات علمی با سرقت علمی، مصادیق و راهکارهای پیشگیری از آن برگزار کرد.

در این سمینار، مبانی نظری سرقت علمی بررسی شد و مصادیق آن مطابق با استانداردهای جهانی و با استفاده از قوانین مصوب در کشور به استحضار شرکت کنندگان رسید. سخنران این جلسه استاد ارجمند خانم دکتر سیده زهرا بطحایی، از اعضای محترم هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرسی و عضو هیات مدیره انجمن علمی بیوشیمی بودند. ایشان در ابتدا توضیحات مبسوطی درباره تاریخچه سرقت علمی بیان کردند و سپس با مثالهای متعدد هر یک از مصادیق را به روشنی تعریف کردند. شرکت کنندگان نیز با مطرح کردن پرسشهای خود در طی جلسه بر غنای این جلسه افزودند.

این کارگاه با تایید ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاری صمیمانه معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد که شایان سپاسگزاری است.

جهت کسب اطلاع از برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف علمی از جمله کارگاه ترجمه علمی، کارگاه ویرایش مقاله های علمی،کارگاه نگارش مقاله های علمی و کارگاه سرقت علمی که به صورت کارگاه فشرده یک روزه یا کارگاه گسترده 10 تا 30 جلسه ای تشکیل می شوند با شماره 02166596205 یا با ایمیل hamidtavangar@gmail.com تماس حاصل نمایید.

دیدگاه‌ها بسته هستند.