تمام ویراستاران Enago سخنگویان بومی زبان انگلیسی هستند. بنابراین شما می‌توانید مستقیماً با آن‌ها صحبت کنید و هر تردیدی در مورد بخش ویرایش‌شده‌ی نوشته‌ی پژوهشی خود دارید، برطرف کنید. خواهشمند است این فرم را به انگلیسی پر کنید زیرا این فرم مستقیماً به دست ویراستاران مربوطه می‌رسد. و آن‌ها به پرسش‌های شما پاسخ خواهند داد.

راهنما:
الف) نخست فرم زیر را پر کنید و دکمه‌ی ارسال را فشار دهید.
ب) پرسش‌های خود را در صفحه‌ی بعد به انگلیسی وارد کنید.

نام *
نام سازمان / مؤسسه *
نشانی رایانامه (ایمیل) *
تأیید نشانی رایانامه *
شماره‌ی سفارش
*
چند پرسش دارید؟ *