-

در ویرایش تخصصی ، ویراستاری که در ضمن در زمینه‌ی موضوعی شما هم متخصص است، با رعایت تمام راهنماهای مهمی که برای تولید یک نوشته‌ی دانشگاهی خوب مورد نیاز هستند، از دیدگاه زبان انگلیسی در مواردی مانند دستور زبان، سبک، انتخاب واژه، و غیره تغییراتی انجام می‌دهد. «ویرایش تخصصی » به عنوان «ویرایش فنی» هم شناخته می‌شود که به ویرایش پایان‌نامه‌ها از دیدگاه زبان انگلیسی اشاره دارد. یک ویراستار باتجربه و صاحب تخصص در زمینه‌ی موضوعی، متن را به دقت بررسی و ویرایش می‌کند. در این نوع خدمات، یک ویراستار متن را ویرایش می‌نماید. این همان خدماتی است که بیشتر شرکت‌های فعال در این بازار امروزه انجام می‌دهند. ما به این خدمات «ویرایش تخصصی با یک بازبینی» می‌گوییم.

ما برای مشتریانی که حساسیت و دقت بالاتری دارند، خدمات دیگری ایجاد نموده‌ایم که در آن 2 ویراستار در یک سطح و با همان تخصص یکی پس از دیگری متن شما را بازبینی می‌کنند. در نتیجه، دقت و اطمینان ویرایش بالا می‌رود.

عنوان این خدمات ما ویرایش تخصصی دو بازبینی است.

لطفاً برای داشتن تصویر بهتری از خدمات ما تفاوت میان خدمات ویرایشی را مرور نمایید.

–> چنانچه این نوع خدمات را انتخاب کنید، این موارد اضافی را هم به رایگان دریافت خواهید نمود

–> به طور کلی ویرایش تخصصی شامل شش عنصر زیر است.

تصحیح زبانی

 • بازبینی این که آیا جملات انگلیسی به روشنی مفهوم مورد نظر را می‌رسانند
 • حفظ یکپارچگی و درستی زمان افعال بسته به زمینه‌ی موضوعی
 • بازبینی این که آیا ساختار جمله درست است
 • استفاده از واژگان انگلیسی که برای مخاطب دانشگاهی مناسب باشند
 • بازبینی زبان و تقارن ساختاری.
 • بازبینی درست بودن لحن و معلوم / مجهول بودن فعل

دستور زبان

 • بازبینی ارتباط فاعل و فعل
 • بازبینی استفاده از حرف تعریف؛ a و an و the
 • بازبینی سجاوندی (کاما، خط تیره، دونقطه و مانند آن)
 • بازبینی اشتباهات املایی و اطمینان از این که هیچ اشتباه املایی وجود نداشته باشد

سبک انگلیسی

 • بازبینی نوشتن واژگان با حروف بزرگ بسته به زمینه‌ی موضوعی
 • یکدستی متن از نظر سبک انگلیسی بریتانیایی یا آمریکایی
 • بازبینی این که سبک شماره‌گذاری مورد استفاده درست باشد
 • بازبینی این که شکل‌های کوتاه‌شده‌ی کلمات (سرواژه‌ها) به درستی استفاده شده‌اند

ارتقای سطح موضوع

 • انتخاب واژه‌ی فنی
 • نام‌های روش‌ها، فنون و ابزارآلات
 • اصطلاحات علمی (نام‌های ژن‌ها، نام‌های پروتئین‌ها)
 • یکدستی واژگان علمی و ارایه‌ی علمی متن
 • نحوه‌ی ارایه‌ی واحدهای اندازه‌گیری
 • نحوه‌ی ارایه‌ی نمادها و متغیرها

مراجع

 • بازبینی این که فرمت ارجاع به مرجع‌ها یکدست باشد
 • بازبینی دقت ارجاع‌های درون‌متنی بین متن و تصاویر
 • بازبینی این که آیا مراجع مذکور در متن در فهرست آمده‌اند و بر عکس
 • بازبینی این که آیا منابع معرفی شده‌اند
 • بازبینی این که آیا شرط‌های دارندگان حق تکثیر رعایت شده است.

قالب‌بندی (فرمت)

 • وفاداری کامل به راهنمای مجله

نمونه

شما می‌توانید با مرور نمونه متن‌های زیر از چگونگی ویرایش نوشته‌ها توسط ویراستاران IVC و چگونگی انتقال موارد اصلاحی به مشتریان اطلاع حاصل کنید:

نمونه‌ی ویرایش انگلیسی – مغز و اعصاب
نمونه‌ی ویرایش متن قلب‌شناسی
نمونه‌ی ویرایش میکروبیولوژی
نمونه‌ی ویرایش متن بیولوژی مولکولی
نمونه‌ی ویرایش متن مهندسی مکانیک
نمونه‌ی ویرایش متن شیمی فیزیک
نمونه‌ی ویرایش متن فیزیک پلاسما
نمونه‌ی ویرایش متن مدیریت
نمونه‌ی ویرایش متن مدیریت مالی
نمونه‌ی ویرایش متن نظریه‌ی بازی‌ها
نمونه‌ی ویرایش متن زبان و زبان‌شناسی

برای بررسی نمونه‌های بیشتر از سایر خدمات، لطفاً اینجا را کلیک کنید