-پرداخت

روش پرداخت:

IVC راحتی پژوهشگران ایرانی را در نظر دارد. بنابراین، به جای استفاده از روش پرداخت با کارت، IVC امکانی را در اختیار مشتریان خود در ایران قرار می‌دهد تا بتوانند مستقیماً به حساب بانکی محلی ما پرداخت نمایند. شما می‌توانید هزینه‌های ویرایش را مستقیماً به حساب بانکی محلی ما پرداخت کنید.

الف. مراجعه به بانک و انتقال پول به حساب‌های بانکی ما

ب. استفاده از کارت‌های خودپرداز و پرداخت پول به حساب‌های بانکی ما

پ. استفاده از بانکداری اینترنتی، شما می‌توانید مستقیماً به حساب بانکی ما پول انتقال بدهید.

لطفاً برای دریافت اطلاعات حساب بانکی و انجام پرداخت،  با ما تماس بگیرید.

 

انواع وجه

Iran Virayesh Cente پرداخت‌های مختلف را هم از محل وجوه شخصی و هم از محل وجوه عمومی می‌پذیرد.

وجوه شخصی: IVC پرداخت از محل وجوه شخصی را می‌پذیرد. شما می‌توانید مستقیماً از جیب خود پول پرداخت کنید و ما صورت‌حساب را به نام شما صادر خواهیم کرد. شما می‌توانید مستقیماً به حساب بانکی محلی ما پول انتقال دهید.

وجوه عمومی: IVC همچنین پرداخت‌های مشتریانی را که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند، می‌پذیرد. شما می‌توانید از وجوه دانشکده‌های دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان‌ها و غیره برای پرداخت هزینه‌های خدمات ویرایش خود استفاده نمایید. IVC مدارک پرداخت مورد نیاز را با نام و شماره ثبت سازمان شما / نا م دانشگاه / نام مرکز پژوهشی صادر خواهد کرد. همچنین ما می‌توانیم صورت‌حساب سفارشی برای سازمان‌هایی که به قالب/الگوی استانداردی نیاز دارند، صادر نماییم. شما می‌توانید پول را به شماره حساب بانکی محلی ما انتقال دهید.