-کارمزد ویرایش و TAT

ما در عین حفظ سطح کیفی بالا، قیمتی رقابتی ارایه می‌دهیم. قیمت خدمات ویرایش ما بر اساس حجم مطلب شما و زمان گردش کاری که انتخاب می‌کنید، تعیین می‌شود.

قیمت‌گذاری زیر بر اساس تعداد واژه ارایه شده است تا شما بتوانید اطلاع دقیقی از میزان پرداخت کسب نمایید. برای محاسبه‌ی تعداد واژگان نوشته‌ی خود، می‌توانید از نرم‌افزاری که به صورت اینترنتی در دسترس است، استفاده کنید. به هر حال، تعداد واژگان نهایی پیش از ارسال اعلام قیمت به شما توسط گروه خدمات مشتریان ما به دست می‌آید.

قیمت هر یک از خدمات به زمان گردش کاری که انتخاب می‌کنید، بستگی دارد. قیمت برای زمان گردش کارهای سریع‌تر بیشتر است. برای ویرایش تخصصی 3 طرح وجود دارد که هر کدام می‌توانند با زمان در دسترس شما برای دریافت نوشته‌ی ویرایش‌شده مناسب باشند.

راهنمای انتخاب ویرایش

ویرایش بومی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 160
استاندار 1000 185
سریع 2000 205

ویرایش تخصصی یک بازبینی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 210
استاندار 1000 260
سریع 2000 295

ویرایش تخصصی دو بازبینی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 265
استاندار 1000 310
سریع 2000 340

ویرایش پیشرفته

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 470
استاندار 1000 540
سریع 2000 610