-کارمزد ویرایش و TAT

ما در عین حفظ سطح کیفی بالا، قیمتی رقابتی ارایه می‌دهیم. قیمت خدمات ویرایش ما بر اساس حجم مطلب شما و زمان گردش کاری که انتخاب می‌کنید، تعیین می‌شود.

قیمت‌گذاری زیر بر اساس تعداد واژه ارایه شده است تا شما بتوانید اطلاع دقیقی از میزان پرداخت کسب نمایید. برای محاسبه‌ی تعداد واژگان نوشته‌ی خود، می‌توانید از نرم‌افزاری که به صورت اینترنتی در دسترس است، استفاده کنید. به هر حال، تعداد واژگان نهایی پیش از ارسال اعلام قیمت به شما توسط گروه خدمات مشتریان ما به دست می‌آید.

قیمت هر یک از خدمات به زمان گردش کاری که انتخاب می‌کنید، بستگی دارد. قیمت برای زمان گردش کارهای سریع‌تر بیشتر است. برای ویرایش تخصصی 3 طرح وجود دارد که هر کدام می‌توانند با زمان در دسترس شما برای دریافت نوشته‌ی ویرایش‌شده مناسب باشند.

راهنمای انتخاب ویرایش

ویرایش بومی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 190
استاندار 1000 215
سریع 2000 235

ویرایش تخصصی یک بازبینی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 240
استاندار 1000 290
سریع 2000 325

ویرایش تخصصی دو بازبینی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 295
استاندار 1000 340
سریع 2000 370

ویرایش پیشرفته

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 500
استاندار 1000 570
سریع 2000 640