-کارمزد ویرایش و TAT

ما در عین حفظ سطح کیفی بالا، قیمتی رقابتی ارایه می‌دهیم. قیمت خدمات ویرایش ما بر اساس حجم مطلب شما و زمان گردش کاری که انتخاب می‌کنید، تعیین می‌شود.

قیمت‌گذاری زیر بر اساس تعداد واژه ارایه شده است تا شما بتوانید اطلاع دقیقی از میزان پرداخت کسب نمایید. برای محاسبه‌ی تعداد واژگان نوشته‌ی خود، می‌توانید از نرم‌افزاری که به صورت اینترنتی در دسترس است، استفاده کنید. به هر حال، تعداد واژگان نهایی پیش از ارسال اعلام قیمت به شما توسط گروه خدمات مشتریان ما به دست می‌آید.

قیمت هر یک از خدمات به زمان گردش کاری که انتخاب می‌کنید، بستگی دارد. قیمت برای زمان گردش کارهای سریع‌تر بیشتر است. برای ویرایش تخصصی 3 طرح وجود دارد که هر کدام می‌توانند با زمان در دسترس شما برای دریافت نوشته‌ی ویرایش‌شده مناسب باشند.

برای دریافت نرخ ویرایش نیتیو، فایل را بارگذاری کنید یا با دکتر توانگر تماس بگیرید.

راهنمای انتخاب ویرایش

ویرایش بومی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 فایل را ارسال کنید
استاندار 1000 فایل را ارسال کنید
سریع 2000 فایل را ارسال کنید

ویرایش تخصصی یک بازبینی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 فایل را ارسال کنید
استاندار 1000 فایل را ارسال کنید
سریع 2000 فایل را ارسال کنید

ویرایش تخصصی دو بازبینی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 فایل را ارسال کنید
استاندار 1000 فایل را ارسال کنید
سریع 2000 فایل را ارسال کنید

ویرایش پیشرفته

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 فایل را ارسال کنید
استاندار 1000 فایل را ارسال کنید
سریع 2000 فایل را ارسال کنید