-کارمزد ویرایش و TAT

ما در عین حفظ سطح کیفی بالا، قیمتی رقابتی ارایه می‌دهیم. قیمت خدمات ویرایش ما بر اساس حجم مطلب شما و زمان گردش کاری که انتخاب می‌کنید، تعیین می‌شود.

قیمت‌گذاری زیر بر اساس تعداد واژه ارایه شده است تا شما بتوانید اطلاع دقیقی از میزان پرداخت کسب نمایید. برای محاسبه‌ی تعداد واژگان نوشته‌ی خود، می‌توانید از نرم‌افزاری که به صورت اینترنتی در دسترس است، استفاده کنید. به هر حال، تعداد واژگان نهایی پیش از ارسال اعلام قیمت به شما توسط گروه خدمات مشتریان ما به دست می‌آید.

قیمت هر یک از خدمات به زمان گردش کاری که انتخاب می‌کنید، بستگی دارد. قیمت برای زمان گردش کارهای سریع‌تر بیشتر است. برای ویرایش تخصصی 3 طرح وجود دارد که هر کدام می‌توانند با زمان در دسترس شما برای دریافت نوشته‌ی ویرایش‌شده مناسب باشند.

راهنمای انتخاب ویرایش

ویرایش بومی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 230
استاندار 1000 260
سریع 2000 290

ویرایش تخصصی یک بازبینی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 295
استاندار 1000 360
سریع 2000 400

ویرایش تخصصی دو بازبینی

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 365
استاندار 1000 425
سریع 2000 455

ویرایش پیشرفته

گزینه‌ی تحویل زمان گردش کار(TAT)(واژه در روز) قیمت (هر واژه)به تومان
اقتصادی 500 620
استاندار 1000 700
سریع 2000 780