خدمات ویرایش زبان انگلیسی-کانون ویرایش ایرانیان

هدف از ویرایش متن انگلیسی این است که سطح زبان انگلیسی مقاله‌ی شما به حد استانداردی برسد که قابلیت انتشار در یک مجله‌ی اصلی دانشگاهی انگلیسی‌زبان را داشته باشد. IVCدر مجموع حدود 96 بررسی لازم را شناسایی کرده است که نوشته‌ی شما ممکن است در آن‌ها ناموفق بوده باشد. ما بر اساس این 96 بررسی، خدمات ویرایش انگلیسی خود را به طور منطقی به دو دسته‌ی جامع تقسیم کرده‌ایم.

وویرایش پیشرفته - خدمات ویرایش زبان انگلیسی

ویرایش بومی

ویرایش بومی به نویسندگان غیربومی که کمی تجربه در نوشتن انگلیسی دارند کمک می کند. نوشته هایی که توسط نویسندگان غیربومی نوشته می شود به این ترتیب توسط یک ویراستار امریکایی، کانادایی، انگلیسی یا استرالیایی از نظر درستی جمله ها کنترل و تصحیح می شود. در این خدمت تاکید بر روی تصحیح اشتباهات دستوری، سجاوندی و زبان انگلیسی است.

منظور از ، که به آن «ویرایش فنی» هم می‌گویند، ویرایش پایان‌نامه‌ها از دیدگاه زبان انگلیسی می‌باشد. ما زبان و سبک نوشتاری نوشته‌ی شما را بررسی می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که مفهوم آن روشن باشد، به شکلی پذیرفتنی بیان شده باشد، و محتوای آن از یکدستی لازم برخوردار باشد. ما به کسانی که متن را بازنگری می‌کنند اجازه می‌دهیم نوشته‌ها را «بدون توجه به زبان انگلیسی» بخوانند و فقط روی محتوا تمرکز نمایند.

ویرایش پیشرفته

ویرایش پیشرفته، که به آن «ویرایش محتوایی» هم می‌گویند، سطح بالایی از خدمات ویرایش است که تمام جنبه‌ها (همه‌ی 96 بررسی) را پوشش می‌دهد تا شما بتوانید یک نوشته‌ی موفق داشته باشید. این نوع ویرایش هم شامل نکات مورد بررسی در است و هم بررسی‌هایی اضافی در خصوص جریان منطقی مضمون، دقت و کفایت ارایه‌ی مطالب، شفافیت اطلاعات و درستی زبان نوشته‌ی شما را شامل می‌شود. به همین دلیل نام آن ویرایش پیشرفته است.

ریز فهرست بررسی‌های انجام شده در ویرایش مقالات خارجی در هر دسته‌ در زیر آمده است. این بررسی‌ها با توجه به گروه موضوعی و مجله‌ی به‌خصوصی که می‌خواهید نوشته‌ی خود را به آن ارایه نمایید، انجام می‌شوند.

فهرست خلاصه‌شده نکات مورد بررسی

خدمات ویرایش فنی ساختاری  خدمات ویرایش زبان انگلیسی ,ویرایش مقالات خارجی,زبان, ویرایش مقالات انگلیسیویرایش بومی ویرایش فنی ساختاری  خدمات ویرایش زبان انگلیسی ,ویرایش مقالات خارجی,زبان, ویرایش مقالات انگلیسی ویرایش فنی ساختاری زبان, ویرایش مقالات انگلیسی , خدمات ویرایش زبان انگلیسی , ویرایش مقالات خارجی , خدمات ویرایش زبان انگلیسیویرایش پیشرفته
بازنگری زبان
نمای کلی نه بله بله
بندها (پاراگرافها) نه بله بله
جمله‌ها بله بله بله
واژه‌ها و گروه‌ها بله بله بله
دستور زبان، نشانه‌های سجاوندی، و املاء بله بله بله
بازنگری محتوا و واژگان فنی
محتوا نه نه بله
واژگان فنی نه بله* بله
بازنگری سبک و قالب‌بندی (فرمت) متن
سبک نه بله بله
فرمت مجله (در صورت نیاز به طراحی فرمت) نه بله بله
بازنگری ساختاری نوشته
نمای کلی نه نه بله
عنوان نه نه بله
چکیده نه نه بله
مقدمه نه نه بله
منابع و روش‌ها نه نه بله
نتایج نه نه بله
بحث نه بله بله
نمودارها، جداول، مراجع (بازنگری جنبی متن)
نمودارها و جدول‌ها نه بله* بله
ارجاع‌ها نه بله بله
* نشان دهنده نسبی

فهرست تفصیلی نکات مورد بررسی

* نشان دهنده نسبی