-فرآیند استفاده از خدمات ویرایشی ما

ارسال -> پرداخت -> دریافت

 

متون پژوهشي ويرايش,پژوهشي مقالات ويرايش — ارسال

به صفحه‌ی فرم اعلام قیمت ما بروید و فایل خود را ارسال کنید

  • ما تضمین می‌کنیم که ظرف یک ساعت پیشنهاد قیمت را ارایه کنیم (در طی ساعت‌های کاری). شما قیمت دقیق را خواهید دانست.
  • اعلام قیمت را بپذیرید و سفارش را تأیید کنید

متون پژوهشي ويرايش,پژوهشي مقالات ويرايش — پرداخت

مبلغ را به حساب بانکی ما واریز کنید. درباره‌ی فرایند پرداخت ما از اینجا بیشتر اطلاعات بگیرید.
ما کار ویرایش متن شما را شروع می‌کنیم. ویراستاران (متخصصان زمینه‌ی موضوعی و متخصصان زبان انگلیسی) متن شما را ویرایش می‌کنند. ما مناسبترین ویراستار را از میان متخصصان انتخاب خواهیم کرد به طوری که زمینه‌ی موضوعی کار او با زمینه‌ی موضوعی نوشته‌ی پژوهشی شما یکسان باشد.

نام صاحب حساب:- حمید توانگر
شماره کارت:- 6104337883677203
شماره شبا:- 950120000000001558817389

ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی — دریافت

متن‌های ویرایش‌شده در زمان گردش کاری که قول آن داده شده، به رایانامه‌ی شما فرستاده خواهند شد. چنانچه در مورد ویرایش سؤالی دارید یا نسبت به چیزی تردید دارید، Iran Virayesh Center این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا پرسش‌های خود را مستقیماً از ویراستاری که متن شما را ویرایش کرده است، بپرسید. لطفاً برای اطلاعات تفصیلی به پرسش و پاسخ رایگان مراجعه کنید.

اگر صورت‌حساب درخواست کرده باشید، ما آن را ظرف یک هفته پس از تحویل متن ویرایش‌شده برای شما می‌فرستیم.