-ویرایش مجدد

ویرایش مجدد یک خدمت اضافی است که به مشتریانی که از خدمات ویرایش IVC استفاده کرده‌اند، ارایه می‌شود. ویرایش مجدد یا همان ویرایش دوم هنگامی انجام می‌شود که شما متنی را که یک بار توسط IVC ویرایش شده است، بازنگری می‌کنید یا تغییر می‌دهید. این خدمت ویرایش قسمت‌های جدیدی که شما تغییر داده‌اید و نیز نوشته‌ی اولیه را دربرمی‌گیرد.

IVC خود را متعهد می‌داند که سطح کیفیت نوشته‌ی شما حتی هنگامی که در آن تغییراتی داده شده، بالا باشد.

مواردی که ممکن است ویرایش مجدد نیاز باشد

 • مورد 1: مقاله‌ای که توسط IVC ویرایش و سپس به یک مجله ارسال شده است. سپس کارشناسان مجله اطلاعات بیشتری در مورد مطالب مقاله درخواست کرده‌اند. به این دلیل، یک دور دیگر ویرایش انگلیسی نیاز است.
 • مورد 2: هنگامی که چند نویسنده با هم کار می‌کنند، نویسنده‌های مختلف چندین بار متن را تغییر می‌دهند. در چنین مواردی، می‌توان هنگامی که مطلب کامل شد و در قالب یک اثر واحد درآمد، از خدمات ویرایش مجدد استفاده کرد.

ضوابط و شرایط استفاده از خدمات ویرایش مجدد

 • خدمات ویرایش مجدد فقط برای مشتریانی قابل استفاده است که ما قبلاً اصل همان نوشته را برایشان ویرایش کرده باشیم.
 • خدمات ویرایش مجدد IVC نه تنها شامل ویرایش بخشی که دوباره نوشته شده می‌شود (بخش‌هایی که مشتری تغییر داده است)، بلکه تمام مقاله را شامل می‌شود.
 • از خدمات ویرایش مجدد انگلیسی فقط یک بار می‌توان استفاده کرد.
 • چنانچه مشتری تمایل داشته باشد فقط قسمتی که تغییر کرده ویرایش شود، این مورد ویرایش مجدد محسوب نمی‌شود بلکه جزو خدمات است.
 • برگ MRC هم فرستاده نمی‌شود زیرا نوشته قبلاً یک بار ویرایش شده است.
 • چنانچه تعداد واژگان متن بیش از 30% افزایش پیدا کرده باشد، امکان استفاده از خدمات ویرایش مجدد وجود ندارد. لطفاً در چنین مواردی یکی از خدمات ویرایش عادی ما را انتخاب کنید.
 • مشتریانی که از خدمات استفاده کرده‌اند نیز امکان استفاده از خدمات ویرایش مجدد را دارند.

لازم است مشتریان به دقت توجه نمایند که:

 • لطفاً به ویراستار هر چه بیشتر در مورد تغییراتی که رخ داده‌اند اطلاعات بدهید تا درک کامل‌تری از وضعیت متن داشته باشد.
 • در یادداشت‌های کارشناسان مجله تغییری ندهید.
 • چنانچه به کاهش تعداد واژگان متن نیاز دارید، بدون تردید آن را با ما در میان بگذارید.
 • اگر از کار ویراستار قبلی خود راضی نیستید، بدون تردید آن را با ما در میان بگذارید تا ویراستار دیگری در نظر بگیریم

انتخاب بین خدمات ویرایش مجدد و خدمات جدید

مقایسه‌ی زیر به شما کمک خواهد کرد تا ببینید آیا نوشته‌ی شما نیاز به ویرایش مجدد دارد یا لازم است آن را زیر عنوان خدمات ویرایش جدید ارسال کنید

خدمات ویرایش مجدد به عنوان خدمات ویرایش جدید
نوشته‌ی ارسالی کل نوشته فقط جملات تازه
تعداد واژگان تعداد واژگان کل مقاله فقط جملات تازه
ویراستاران همان ویراستاران ویرایش نخست. اگر بخواهید، می‌توانید درخواست تغییر نمایید. همان ویراستار تضمین نمی‌شود
دستمزدها 40% کمتر از خدمات ویرایش معمول قیمت معمول
TAT مشابه خدمات ویرایش معمول مشابه خدمات ویرایش معمول
سطح ویرایش ویرایش مجدد از ابتدا بررسی جریان کلی متن، محتوا و زبان شامل قسمت‌های بدون تغییر فقط ویرایش جملات تازه
جریان کلی متن بررسی نمی‌شود و فقط قسمت‌های تغییریافته ویرایش می‌شوند (لازم است مشتریان جریان کلی متن را خودشان مرور نمایند)

برای استفاده از خدمت ویرایش مجدد آماده‌اید؟