-ویرایش بومی

در خدمت ویرایش بومی، یک ویراستار متن شما را از نظر دستوری، معنایی و جمله بندی و… بررسی می کند و تغییرات لازم را در آن می دهد تا برای ارسال به یک مجله ISI مناسب باشد. منظور از بومی یعنی یک ویراستار از کشورهای انگلیسی زبان (امریکا، کانادا، انگلیس یا استرالیا) این کار را میکند. یک ویراستار با تجربه کل متن را خوانده و ویرایش می کند. در این خدمت تنها یک ویراستار متن شما را ویرایش می کند یعنی همان خدمتی که بیشتر شرکتهای ویرایشی به شما ارائه می دهند ولی قیمت آن قابل مقایسه با قیمت شرکتهای دیگر نیست. ما به این خدمت ویرایش بومی می گوییم.

برای مشتریانی که حساسیت بیشتری دارند، خدمت دیگری داریم که به نام ویرایش تخصصی نام دارد و علاوه بر مواردی که در خدمت ویرایش بومی بررسی می شود، موضوع تخصصی نیز مد نظر است. در این نوع ویرایش، ویراستار در رشته شما تخصص دارد و می تواند نظرات تخصصی درباره متن به شما بدهد. اگر نیاز به چنین خدمات ویژه ای دارید، لطفا خدمت ویرایش تخصصی یک بازبینی یا دوبازبینی را انتخاب نمایید.
در خدمت ویرایش بومی، عمدتا موارد زیر پوشش داده می شود.

تصحیح زبانی

 • بازبینی این که آیا جملات انگلیسی به روشنی مفهوم مورد نظر را می‌رسانند
 • حفظ یکپارچگی و درستی زمان افعال بسته به زمینه‌ی موضوعی
 • بازبینی این که آیا ساختار جمله درست است
 • استفاده از واژگان انگلیسی که برای مخاطب دانشگاهی مناسب باشند
 • بازبینی زبان و تقارن ساختاری.
 • بازبینی درست بودن لحن و معلوم / مجهول بودن فعل

دستور زبان

 • بازبینی ارتباط فاعل و فعل
 • بازبینی استفاده از حرف تعریف؛ a و an و the
 • بازبینی سجاوندی (کاما، خط تیره، دونقطه و مانند آن)
 • بازبینی اشتباهات املایی و اطمینان از این که هیچ اشتباه املایی وجود نداشته باشد

مراجع

 • ویرایش زبان انگلیسی در منابع

نمونه

شما می‌توانید با مرور نمونه متن‌های زیر از چگونگی ویرایش نوشته‌ها توسط ویراستاران IVC و چگونگی انتقال موارد اصلاحی به مشتریان اطلاع حاصل کنید:

نمونه‌ی ویرایش انگلیسی– مغز و اعصاب
نمونه‌ی ویرایش متن قلب‌شناسی
نمونه‌ی ویرایش میکروبیولوژی
نمونه‌ی ویرایش متن بیولوژی مولکولی
نمونه‌ی ویرایش متن مهندسی مکانیک
نمونه‌ی ویرایش متن شیمی فیزیک
نمونه‌ی ویرایش متن فیزیک پلاسما
نمونه‌ی ویرایش متن مدیریت
نمونه‌ی ویرایش متن مدیریت مالی
نمونه‌ی ویرایش متن نظریه‌ی بازی‌ها
نمونه‌ی ویرایش متن زبان و زبان‌شناسی

برای بررسی نمونه‌های بیشتر از سایر خدمات، لطفاً اینجا را کلیک کنید