-نمونه‌های ویرایش

IVC مفتخر است که به هزاران پژوهشگر کمک می‌کند تا مقاله‌ی خود را با موفقیت منتشر کنند. ما بر کیفیت خدمات و بر روی بهبود مستمر تلاش‌ها تمرکز می‌کنیم. لطفاً نمونه‌های ویرایش در زمینه‌های موضوعی متنوع را در زیر مشاهده فرمایید:

پزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی و سایر زمینه های مرتب

ویرایش پیشرفته
نمونه‌ی ویرایش انگلیسی – مغز و اعصاب ویرایش تخصصی ویرایش پیشرفته
نمونه‌ی ویرایش متن قلب‌شناسی ویرایش تخصصی ویرایش پیشرفته

زیست‌شناسی، کشاورزی، علوم زیست محیطی و علوم وابسته

ویرایش پیشرفته
نمونه‌ی ویرایش میکروبیولوژی ویرایش تخصصی ویرایش پیشرفته
نمونه‌ی ویرایش متن بیولوژی مولکولی ویرایش تخصصی ویرایش پیشرفته

علوم فیزیکی، مهندسی و علوم وابسته

ویرایش پیشرفته
نمونه‌ی ویرایش متن مهندسی مکانیک ویرایش تخصصی ویرایش پیشرفته
نمونه‌ی ویرایش متن شیمی فیزیک ویرایش تخصصی ویرایش پیشرفته
نمونه‌ی ویرایش متن فیزیک پلاسما ویرایش تخصصی ویرایش پیشرفته

مدیریت، بازرگانی، حقوق و علوم وابسته

ویرایش پیشرفته
نمونه‌ی ویرایش متن مدیریت ویرایش تخصصی ویرایش پیشرفته
نمونه‌ی ویرایش متن مدیریت مالی ویرایش تخصصی ویرایش پیشرفته
نمونه‌ی ویرایش متن نظریه‌ی بازی‌ها ویرایش تخصصی ویرایش پیشرفته

علوم اجتماعی، علوم انسانی و علوم وابسته.

ویرایش پیشرفته
نمونه‌ی ویرایش متن زبان و زبان‌شناسی ویرایش تخصصی ویرایش پیشرفته

Tags و Remarks

  • Tags یادآوری‌های کوچکی هستند که برای تذکر به نویسنده در برخی نقاط درج می‌شوند.
  • Remarks یادآوری‌های هستند که تقریباً مانند tags از آن‌ها استفاده می‌شود. با وجود این، آن‌ها را با شماره نشان می‌دهند و سپس یادداشت‌ها در فایل دیگری فهرست می‌شوند.
  • لطفاً یک نمونه را در زیر ببینید
  • غلط گیری انگلیسی, غلط گیری خدمات, ويرايش مقالات انگليسي,مقاله علمی انگلیسی ویرایش ,مقاله پژوهشی ویرایش

Assignment No.:

Meaning, Content, Language, and Style

  1. Meaning unclear: Revise to “The mobile phone market is only growing, and more and more functions are evolving, even though there is no real need for them.”
  2. Discrepancy found: Kindly make the value found in this phrase (80%) consistent with that found in the phrase “Approximately 70% of the population…” (Page 1, Line 2).