-نمونه‌ی ویرایش متن زبان و زبان‌شناسی

نکته: اگرچه نشان دادن تمام تفاوت‌های و پیشرفته با استفاده از بریده‌ای از یک متن دست‌نوشته بسیار سخت است، در متن‌های نمونه‌ای زیر تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا به منظور فراهم کردن امکان مقایسه‌ای کامل، این دو را با هم نشان دهیم.

برای دریافت یک نسخه‌ی تفصیلی، لطفاً نمونه‌ها را دانلود کنید (MS Word).

متن نمونه با

متن اصلی

ویرایش مقالات خارجی, خدمات ویرایش  زبان  انگلیسی,ویرایش انگلیسی,جهت ویرایش انگلیسی مقالات

 

 

 

 

 

 

 

پس از

خدمات ویرایش انگلیسی دانشگاهی, غلط گیری دانشجویان خدمات,ویرایش مقاله به همکاری,زبان انگليسي ويرايش خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن نمونه با ویرایش پیشرفته

متن اصلی

غلط گیری انگلیسی, غلط گیری خدمات, ويرايش مقالات انگليسي,متون پژوهشي ويرايش,پژوهشي مقالات ويرايش

 

 

 

 

 

 

پس از ویرایش پیشرفته

غلط گیری انگلیسی, غلط گیری خدمات, ويرايش مقالات انگليسي,ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی

تفاوت بین ویرایش‌های معمولی و پیشرفته:

  • یادداشت [Comment 4]: «ارتقای سطح فنی مرتبط با موضوع:» در زیرمجموعه‌ی ویرایش پیشرفته قرار دارد زیرا واژه‌ای را که از نظر فنی درست‌تر است، ارایه می‌نماید.
  • یادداشت [Comment 18]:«شفافیت اطلاعات / محتوا» در زیرمجموعه‌ی ویرایش پیشرفته قرار دارد که روال منطقی متن را تضمین می‌کند.

انواع ویرایش‌های دیگر زیر سرفصل‌های ویرایش پیشرفته و معمولی متن نمونه در زیرمجموعه‌ی قرار می‌گیرند.

متن اصلی برای دو نوع ویرایش متفاوت است، زیرا انتخاب نوع خدمات از طرف شما تا حد زیادی بستگی به این دارد که نوشته‌ی اصلی از نظر نکات ویرایشی چقدر خوب نوشته شده است.
لطفاً نسخه‌ی کامل نمونه‌های بالا را دانلود کنید. در آن‌ها نکات ویرایشی بیشتری برای درک بهتر شما ارایه شده‌اند.

ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی
ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی