-نمونه‌ی ویرایش متن مدیریت

کته: اگرچه نشان دادن تمام تفاوت‌های و پیشرفته با استفاده از بریده‌ای از یک متن دست‌نوشته بسیار سخت است، در متن‌های نمونه‌ای زیر تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا به منظور فراهم کردن امکان مقایسه‌ای کامل، این دو را با هم نشان دهیم.

برای دریافت یک نسخه‌ی تفصیلی، لطفاً نمونه‌ها را دانلود کنید (MS Word).

متن نمونه با

متن اصلی

ویرایش مقاله به همکاری,زبان انگليسي ويرايش خدمات

 

 

 

 

پس از

 ویرایش مقاله به همکاری,زبان انگليسي ويرايش خدمات

متن نمونه با ویرایش پیشرفته

متن اصلی

متون پژوهشي ويرايش,پژوهشي مقالات ويرايش

پس از ویرایش پیشرفته

 

 متون پژوهشي ويرايش,پژوهشي مقالات ويرايش

تفاوت بین ویرایش‌های معمولی و پیشرفته:

 

  • یادداشت‌ها [Comments 6 and 8]: «شفافیت اطلاعات/محتوا» در زیرمجموعه‌ی ویرایش پیشرفته قرار دارد که تضمین می‌نماید اطلاعات ارایه شده در نوشته سازگار و یکدست است.
  • [توضیح 1] در زیرمجموعه‌ی ویرایش پیشرفته است و تضمین می‌نماید که اطلاعات و طرح بحث به صورت روشن و بدون ابهام ارایه شده‌ است.

انواع ویرایش‌های دیگر زیر سرفصل‌های ویرایش پیشرفته و معمولی متن نمونه در زیرمجموعه‌ی قرار می‌گیرند.

لطفاً نسخه‌ی کامل نمونه‌های بالا را دانلود کنید. در آن‌ها نکات ویرایشی بیشتری برای درک بهتر شما ارایه شده‌اند.

ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی
ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی