-نمونه‌ی ویرایش متن نظریه‌ی بازی‌ها

کته: اگرچه نشان دادن تمام تفاوت‌های و پیشرفته با استفاده از بریده‌ای از یک متن دست‌نوشته بسیار سخت است، در متن‌های نمونه‌ای زیر تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا به منظور فراهم کردن امکان مقایسه‌ای کامل، این دو را با هم نشان دهیم.

برای دریافت یک نسخه‌ی تفصیلی، لطفاً نمونه‌ها را دانلود کنید (MS Word).

متن نمونه با

 متن اصلی

ویرایش انگلیسی,جهت ویرایش انگلیسی مقالات

 

 

 

 

پس از

ویرایش انگلیسی,جهت ویرایش انگلیسی مقالات

متن نمونه با ویرایش پیشرفته

متن اصلی

ویرایش انگلیسی,جهت ویرایش انگلیسی مقالات

 

 

 

 

پس از ویرایش پیشرفته

ویرایش انگلیسی,جهت ویرایش انگلیسی مقالات

تفاوت بین ویرایش‌های معمولی و پیشرفته:

یادداشت [Author 3]: «شفافیت اطلاعات» نوعی ویرایش پیشرفته است که جملاتی موجز و فشرده برای ساختار کلی متن ایجاد می‌کند.
انواع ویرایش‌های دیگر زیر سرفصل‌های ویرایش پیشرفته و معمولی متن نمونه در زیرمجموعه‌ی قرار می‌گیرند.

لطفاً نسخه‌ی کامل نمونه‌های بالا را دانلود کنید. در آن‌ها نکات ویرایشی بیشتری برای درک بهتر شما ارایه شده‌اند

ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی
ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی