-مقایسه خدمات ویرایشی

IVC خدمات ویرایش انگلیسیاناگو چهار سطح مختلف خدمات ویرایشی برای ایرانیان ارائه می دهد. لطفا نمودار زیر را برای درک بهتر خدمات ویرایش بومی، تخصصی (یک بازبینی و دو باز بینی) و پیشرفته ملاحظه نمایید.

ویرایش بومی ویرایش تخصصی یک بازبینی ویرایش تخصصی دو بازبینی ویرایش پیشرفته

شرح خدمات

 • تصحیح زبانی
 • دستور زبان
 • سبک نوشتار در انگلیسی
 • منابع

 • تصحیح زبانی
 • دستور زبان
 • سبک انگلیسی
 • ارتقای سطح موضوع
 • مراجع

 • پنج عنصر ویرایش تخصصی یک بازبینی + قالب‌بندی (فرمت) + بازبینی توسط یک ویراستار دیگر

 • شش عنصر ویرایش تخصصی یک بازبینی + بازبینی توسط یک ویراستار دیگر + - جریان منطقی - دقت و کفایت ارایه - شفافیت اطلاعات - تصحیح زبانی
فهرست تفصیلی نکات مورد بررسی

توصیه‌ی ویژه برای

  • مشتریانی که در نگارش و ارسال نوشته‌های انگلیسی تجربه دارند
  • مشتریانی که از ما انتظار دارند فقط کیفیت انگلیسی را ارتقا دهیم، نه این که محتوا و ... را ویرایش نماییم
  • مشتریانی که دستورالعمل را از اساتید خود گرفته‌اند
  • برای همه‌ی انگلیسی زبانان غیربومی

 • مشتریانی که تجربه‌ی کمتری در نگارش و ارسال نوشته‌های انگلیسی دارند
 • مشتریانی که از ما انتظار دارند هم محتوا و هم زبان را ارتقا دهیم.
 • مشتریانی که قصد دارند نوشته‌ی خود را به مجلات بسیار مشهور بفرستند

ویراستاران

 • یک ویراستار متن را ویرایش می کند.
 • یک ویراستار متن را بازبینی می‌نماید.
 • توسط  شرکت‌های کمی ارایه می‌شود
 • توسط شرکت‌های کمی ارایه می‌شود.

ارایه در بازار

 • توسط بیشتر شرکتها ارائه می شود.
 • توسط بیشتر شرکت‌ها ارایه می‌شود.
 • توسط همه‌ی شرکت‌ها ارایه نمی‌شود.
 • توسط همه‌ی شرکت‌ها ارایه نمی‌شود.

مزایای ویژه

 

نوع فایل ارسالی

 • MS Word
 • PDF
 • LaTeX

همه فرمت ها پذیرفته می شوند. اگر فرمتی را در اینجا نمی بینید، آنرا در فرم ارسال مشخص کنید.

برای آگاهی از انواع فرمت های مورد پذیرش اینجا را کلیک کنید..

 • MS Word
 • PDF
 • LaTeX

امکان کار با تمام فرمت‌ها وجود دارد. برای فرمت‌های خاص، لطفاً در صفحه‌ی فرم اشاره فرمایید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع فایل، لطفاًاینجا را کلیک کنید.

 • MS Word
 • PDF
 • LaTeX

امکان کار با تمام فرمت‌ها وجود دارد. برای فرمت‌های خاص، لطفاً در صفحه‌ی فرم اشاره فرمایید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع فایل، لطفاً اینجا را کلیک کنید.

تمام متون در قالب MS Word برگشت داده خواهند شد. مشتریانی که به خدمات TeX مستقیم و ویرایش دستی PDF نیاز دارند، لطفاً خدمات دیگر را انتخاب کنند.

نیازمندی‌ها

 • متن نوشته اصلی و دیگر جزییاتی که در فرم ارسال پر کرده اید
 • نوشته و دیگر جزئیات چنان که در فرم ذکر شده است
 • نوشته و دیگر جزئیات چنان که در فرم ذکر شده است
 • نوشته و دیگر جزئیات چنان که در فرم ذکر شده است

              + برای ویرایش پیشرفته تمام اطلاعات مقاله مورد نیاز است. در زیر قسمت‌ها یا اطلاعات اضافی مورد نیاز آمده است، ولی به هر حال به این فهرست محدود نخواهد شد:

 • عنوان صفحه
 • چکیده
 • کلیدواژه‌ها
 • متن اصلی
 • راستی‌آزمایی داده‌ها
 • مراجع و پانوشت‌ها
 • پیوست‌ها و ضمایم
 • سایر مراجع

(این موارد برای فهم بهتر نوشته‌ی شما مورد نیاز می‌باشند)

کاهش تعداد واژگان بر اساس راهنمای مجله

 • امکان پذیر است ولی هزینه اش جداگانه دریافت می شود
 • کاهش تعداد واژگان ممکن است، ولی هزینه خواهد داشت
 • کاهش تعداد واژگان تا سقف 10% رایگان است
 • کاهش تعداد واژگان تا سقف 20% رایگان است