-ویرایش پیشرفته

خدمات ویرایش پیشرفته به نویسندگان در مورد ساختار مقاله‌شان یاری می‌رساند. در این خدمات، ویراستار روانی و عناصر سازنده‌ی مقاله‌ی دانشگاهی را بازبینی می‌کند تا آن را منطقی‌تر کند و امکان درک مؤثرتر آن را برای خوانندگان فراهم نماید. البته، این خدمات شامل ایجاد تغییرات از دیدگاه زبان انگلیسی هم می‌شود، مانند دستور زبان، سبک، انتخاب واژگان و غیره.

ویرایش پیشرفته که به عنوان ویرایش محتوایی هم شناخته می‌شود، خدماتی عالی است که تعداد بسیار اندکی از شرکت‌ها آن را ارایه می‌دهند. این خدمات به خاطر مدل دو ویراستار آن از سطح کیفی بالایی برخوردار است و در ضمن عناصر اضافی هم دارد که ما به شرح زیر در ویرایش گنجانیده‌ایم.

ویرایش انگلیسی مقالات پژوهشی,ویرایش انگلیسی مقالات دانشگاهی

چنانچه این نوع خدمات را انتخاب کنید، این موارد اضافی را هم به رایگان دریافت خواهید نمود

 • قالب‌بندی و صفحه‌آرایی بر اساس نیازمندی‌های شما
 • MRC پیشرفته. تفاوت این MRC را با MRC که برای ویرایش تخصصی دریافت می‌کنید، در اینجا ببینید
 • خدمات پس از فروش – پرسش و پاسخ نامحدود با ویراستار
 • گواهی‌نامه‌ی ویرایش رایگان
 • نامه‌ی همراه اثر – رایگان

سه عنصر اضافی که در ویرایش پیشرفته پوشش داده می‌شوند، عبارتند از:

روانی منطقی متن (فقط در ویرایش پیشرفته انجام می‌شود)

 • بررسی این که آیا متن هدف‌های مورد نظر را برآورده می‌نماید.
 • اطمینان از وجود یک جریان منطقی در متن
 • بررسی این که اطلاعات داده شده در نوشته در بخش مناسب خود قرار گرفته باشند: مقدمه، روش‌ها، نتایج، و بحث (IMRAD)
 • تعیین این که آیا تغییر ترتیب یا بسط مطالب یا خلاصه‌سازی بخش‌ها به منظور رسیدن به ساختاری منطقی‌تر ضروری است.

دقت و کفایت ارایه‌ی مطالب (فقط در ویرایش پیشرفته انجام می‌شود)

 • اطمینان از این که عنوان مقاله و سرفصل‌ها به درستی نشان‌دهنده‌ی مضمون باشند
 • اطمینان از این که وزن بحث ارایه شده مناسب است.
 • بررسی دقت، جانمایی و شفافیت جدول‌ها، تصاویر و غیره.

شفافیت اطلاعات (فقط در ویرایش پیشرفته انجام می‌شود)

 • بررسی ارایه‌ی ساده و مؤثر مطلب
 • اطمینان از این که اطلاعات و طرح بحث به صورت روشن و بدون ابهام ارایه شده‌ است.
 • بازبینی تکرارهای غیرضروری، و نیز حشو و اضافات، تناقض‌ها و اطلاعات غیرمرتبط

ویرایش پیشرفته همچنین شش عنصری را که خدمات ویرایش تخصصی پوشش می‌دهد، دربرمی‌گیرد. فهرست این عناصر در زیر آمده است:

تصحیح زبانی

 • بازبینی این که آیا جملات انگلیسی به روشنی مفهوم مورد نظر را بیان می‌کنند
 • حفظ یکپارچگی و درستی زمان افعال بسته به زمینه‌ی موضوعی
 • بازبینی این که آیا ساختار جمله درست است
 • استفاده از واژگان انگلیسی که برای مخاطب دانشگاهی مناسب باشند
 • بازبینی زبان و تقارن ساختاری.
 • بازبینی درست بودن لحن و معلوم / مجهول بودن فعل

دستور زبان

 • بازبینی ارتباط فاعل و فعل
 • بازبینی استفاده از حرف تعریف؛ a و an و the
 • بازبینی سجاوندی (کاما، خط تیره، دونقطه و مانند آن)
 • بازبینی اشتباهات املایی و اطمینان از این که هیچ اشتباه املایی وجود نداشته باشد

سبک انگلیسی

 • بازبینی نوشتن واژگان با حروف بزرگ بسته به زمینه‌ی موضوعی
 • یکدستی متن از نظر سبک انگلیسی بریتانیایی یا آمریکایی
 • بازبینی این که سبک شماره‌گذاری مورد استفاده درست باشد
 • بازبینی این که شکل‌های کوتاه‌شده‌ی کلمات (سرواژه‌ها) به درستی استفاده شده‌اند

ارتقای سطح موضوع

 • انتخاب واژه‌ی فنی
 • نام‌های روش‌ها، فنون و ابزارآلات
 • اصطلاحات علمی (نام‌های ژن‌ها، نام‌های پروتئین‌ها)
 • یکدستی واژگان علمی و ارایه‌ی علمی متن
 • نحوه‌ی ارایه‌ی واحدهای اندازه‌گیری
 • نحوه‌ی ارایه‌ی نمادها و متغیرها

مراجع

 • بازبینی این که فرمت ارجاع به مرجع‌ها یکدست باشد
 • بازبینی دقت ارجاع‌های درون‌متنی بین متن و تصاویر
 • بازبینی این که آیا مراجع مذکور در متن در فهرست آمده‌اند و بر عکس
 • بازبینی این که آیا منابع معرفی شده‌اند
 • بازبینی این که آیا شرط‌های دارندگان حق تکثیر رعایت شده است.

قالب‌بندی (فرمت)

 • وفاداری کامل به راهنمای مجله

نمونه

شما می‌توانید با مرور نمونه متن‌های زیر از چگونگی ویرایش نوشته‌ها توسط ویراستاران IVC و چگونگی انتقال موارد اصلاحی به مشتریان اطلاع حاصل کنید:

نمونه‌ی ویرایش انگلیسی– مغز و اعصاب
نمونه‌ی ویرایش متن قلب‌شناسی
نمونه‌ی ویرایش میکروبیولوژی
نمونه‌ی ویرایش متن بیولوژی مولکولی
نمونه‌ی ویرایش متن مهندسی مکانیک
نمونه‌ی ویرایش متن شیمی فیزیک
نمونه‌ی ویرایش متن فیزیک پلاسما
نمونه‌ی ویرایش متن مدیریت
نمونه‌ی ویرایش متن مدیریت مالی
نمونه‌ی ویرایش متن نظریه‌ی بازی‌ها
نمونه‌ی ویرایش متن زبان و زبان‌شناسی

برای بررسی نمونه‌های بیشتر از سایر خدمات، لطفاً اینجا را کلیک کنید