مصاحبه با ویراستاران

در طول سال‌ها فعالیت حرفه ای، ما با برخی از ویراستاران خود مصاحبه کرده‌ایم تا در مورد فرایند ویراستاری آن‌ها بیشتر بدانیم یا حتی بدانیم که اوقات فراغت خود را چه گونه می گذرانند. روی یکی از تصویرهای زیر کلیک کنید تا بعضی از این مصاحبه‌ها را بخوانید، کسانی که اندیشه‌ها و دیدگاه‌هایشان را درباره‌ی ویرایش دانشگاهی با شما درمیان گذاشته‌اند

علوم زیستی و پزشکی

ویرایش متن انگلیسی,ویرایش انگلیسی,علوم زیستی و پزشکی

پزشکی عمومی، تخصص کودکان، مامایی و تخصص زنان این ویراستار که در هر دو رشته‌ی زبان انگلیسی و مردم‌شناسی متخصص است، استعدادهای خود را برای ویرایش متون مختلف از فهرست متنوعی از موضوع‌ها، از جامعه‌شناسی گرفته تا علوم زیستی و پزشکی بالینی به کار گرفته است. این خانم که عضو انجمن نویسندان پزشکی آمریکا (AMWA) است، برای چندین مؤسسه‌ی انتشاراتی مشهور در جایگاه‌های بالایی کار کرده است. Q: ممکن است … ادامه‌ی خواندن

علوم فیزیکی و مهندسی

ویرایش متن انگلیسی,ویرایش انگلیسی,علوم فیزیکی و مهندسی

مسیر زندگی این ویراستار پس از تکمیل کارشناسی ارشد در رشتهی شیمی خاک، به سمت ادبیات چرخید. او رمان چاپ کرده است (Dell and Avalon)، و به طور مرتب در مجلهی دانشآموختگان دانشگاه بریتیش کلمبیا مطلب دارد. او همچنین مقالات علمی را هم ویرایش میکند و عضو فعال انجمن ویراستاران کانادا است. Q: شما شش مقاله در سال 2005 و دو تا در سال 2006 منتشر کردهاید. پس شما در … ادامه‌ی خواندن

اقتصاد و بازرگانی

ویرایش متن انگلیسی,ویرایش انگلیسی,اقتصاد و بازرگانی

اقتصاد و بازرگانی این ویراستار که در بریتانیا و آلمان تحصیل کرده است، بیش از 25 سال تجربه‌ی کار برای ناشران و دانشگاهها، و نیز به صورت آزاد دارد. او که عضو انجمن ویراستاران و دانشگاه‌ها است، برای تعداد بیشماری از مجلات بین‌المللی به عنوان نویسنده‌ی حرفهای کار کرده است. Q: این روزها شما اوقات بسیار مهیجی داشته‌اید، این طور نیست؟ ممکن است کمی درباره‌ی آن برای ما صحبت کنید. … ادامه‌ی خواندن

علوم زیستی و پزشکی

ویرایش متن انگلیسی,ویرایش انگلیسی,علوم زیستی و پزشکی

علوم زیستی و پزشکی این ویراستار که دارای مدرک کارشناسی و دانشآموختهی دورهی عملی پس از کارشناسی در زمینهی علوم زیستی است، برای بیش از 13 سال به عنوان ویراستار آزاد پزشکی کار کرده است. این خانم علاوه بر عضویت طولانیمدت در انجمن نویسندگان پزشکی آمریکا (AMWA) و هیأت ویراستاران علوم زیستی (BELS)، دورههای آموزشی پیشرفتهی بسیاری را در زمینهی نمونهخوانی و ویرایش گذرانده است. Q: شما به یک انجمن … ادامه‌ی خواندن

پزشکی عمومی، پزشکی کودکان، مامایی و پزشکی زنان

ویرایش متن انگلیسی,ویرایش انگلیسی,پزشکی عمومی، پزشکی کودکان، مامایی و پزشکی زنان

علوم زیستی و پزشکی این ویراستار که دارای مدرک دکترا در گیاهشناسی است، در طول عمر خود به مدارج بالایی رسیده است – نایب رئیس، کارشناس علوم، و دانشمند ارشد. دانشی که در طول سالها گرد آورده است، به او امکان میدهد تا به طور دقیق و کافی با موضوعات مختلف سر و کار داشته باشد. Q: ممکن است برای ما بفرمایید چرا تصمیم گرفتید ویراستار بشوید؟ من در طول … ادامه‌ی خواندن