اصول نگارش مقاله علمی

آیا می خواهید یک مقاله علمی بنویسید و نمی دانید از کجا شروع کنید؟
آیا مترجم مقاله های علمی هستید و نمی دانید راه درست برای ترجمه مقاله های علمی چیست؟
آیا پژوهشگری هستید که نمی دانید مرتکب سرقت علمی شده اید یا خیر؟
آیا می خواهید مطمئن شوید داوران از مقاله شما اشکال متدولوژی نمی گیرند؟

یکی از ضروریات فعالیت های علمی، نشر آن است تا به نحو احسن، در اختیار سایر محققان نیز قرار گیرد و پایه ای برای ادامه پژوهش در رشته یا گرایشی خاص باشد. انتشار مقاله های علمی، یکی از راه های نشر علم است که دانشجویان برای فارغ التحصیل شدن و اعضای محترم هیئت علمی برای ارتقاء، به آن نیازمندند.
بنابراین، کتاب حاضر با هدف تأکید بر رعایت نکات ضروری در نوشتن مقاله های معتبر علمی، سعی دارد تعداد مقاله های باکیفیت را نیز افزایش دهد. به همین منظور، در کتاب حاضر با تکیه بر سه مبحث: 1. نگارش؛ 2. ترجمه؛ 3. راه های تشخیص و جلوگیری از سرقت علمی، تلاش شده است تا روش های نوشتن مقاله ای معتبر نیز آموزش داده شود.
نویسندگان
دکتر سیده زهرا بطحائی، هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمیدرضا توانگر، مدیر کانون ویرایش ایرانیان
دکتر لاله نیک‌فرجام، پژوهشگر

با خواندن این کتاب می توانید:

  • گام به گام مقاله علمی خود را بنویسید.
  • تک تک مواردی که برای داوران مهم است را چک کرده و نواقص را پیش از ارسال به داوران برطرف کنید.
  • با اشکالات عمده ای که مترجمان یا نویسندگان مقاله های علمی نادیده می گیرند آشنا شوید.
  • با روشهای صحیح ارجاع و اشتباهاتی که ممکن است شما را در مظان اتهام سرقت علمی قرار دهد آشنا شوید.
  • نرم افزارها و سایت های سرقت علمی را بشناسید.

لینک اطلاعات خرید کتاب