-علوم فیزیکی، مهندسی و علوم وابسته

علوم فیزیکی و مهندسی یک زمینه‌ی موضوعی رو به رشد برای پژوهش است. در حالی که پزشکی و زیست‌شناسی با هم حدود 45% مقالات دانشگاهی رسیده را تشکیل می‌دهند، سهم علوم فیزیکی، مهندسی و زمینه‌های موضوعی وابسته نزدیک به 30% است.

خدمات ویرایش علوم فِیزیکی و مهندسی IVC برای حدود 30 نوع متن مختلف خدمات ویرایش ارایه می‌دهد، ازجمله پایان‌نامه‌ی دکترا، مقاله‌ی جامع، بازنگری سیستماتیک، خلاصه فنی، گزارش فنی و غیره.

تخصص ما در زمینه‌ی ویرایش متون علوم فیزیکی و مهندسی عبارت است از:

 • IVC فقط در زمینه‌ی علوم فیزیکی و مهندسی برای بیش از 1000 مجله مقاله ویرایش کرده است.
 • ویراستاران ما دانش‌آموختگان باتجربه و دارای صلاحیت بالا در زمینه‌های علوم فیزیکی و مهندسی هستند و نیز دارندگان مدارک دکترا یا کارشناسی ارشد که به طور متوسط 19 سال تجربه دارند. ایشان همچنین با مؤسسات معتبری مانند Institute of Physics و AMInstP و غیره ارتباط کاری دارند.
 • ویراستاران ما همچنین اعضای برجسته‌ی انجمن‌های گوناگون ویرایش مانند Council of Science Editors و Society of Editors and Proofreaders (UK) و Editorial Freelancers Association و غیره هستند. ایشان همچنین به خوبی از راهنماهای سبک نگارش مانند راهنماهای AMA، APA، CBE و غیره اطلاع دارند.
برتری‌ها
ویرایش مقالات انگلیسی, ويراستار انگلیسی,ويرايش حرفه اي مقالات علمي,ویرایش انگلیسی علوم پزشكي بابل 27% کل مقالات ویرایش‌شده توسط IVCکه به مجلات فرستاده می‌شوند، در زمینه‌ی علوم فیزیکی، مهندسی و مطالعات وابسته هستند.از میان 13 زمینه‌ی موضوعی صدر جدول که هر ماهه ویرایش می‌شوند، 7 مورد در زمینه‌ی علوم فیزیکی و مهندسی هستند.

بیشتر

موضوع‌ها
استخدام ویراستار, دانشگاهیان ویرایش انگلیسی,ويرايش حرفه اي مقالات علمي,ویرایش انگلیسی علوم پزشكي بابل تعداد بالای درخواست ما را بر آن می‌دارد تا ویراستاران باتجربه‌ای در زمینه‌ی موضوعاتی مانند موارد زیر استخدام کنیم:

 • مهندسی مکانیک
 • فن‌آوری اطلاعات
 • شیمی فیزیک
 • مهندسی / علم مواد
 • روباتیک
 • علوم کامپیوتر
 • هواشناسی
 • مهندسی مکانیک
 • فن‌آوری اطلاعات
 • شیمی فیزیک
 • مهندسی / علم مواد
 • روباتیک
 • علوم کامپیوتر
 • هواشناسی
 • فیزیک اتمی / هسته‌ای / ذرات
 • فیزیک ماده چگال
 • ژئوفیزیک
 • شیمی آلی
 • فیزک کاربردی
 • لرزه‌شناسی
 • فیزیک / شیمی پلاسما
 • شیمی معدنی و غیره

بیشتر

مجلات
مقاله علمی انگلیسی ویرایش ,مقاله پژوهشی ویرایش,ویرایش انگلیسی,جهت ویرایش انگلیسی مقالات مقالات ویرایش‌شده‌ی ما به مجلاتی با ضریب تأثیرگذاری بالا، ضریب Eigen بالا و رتبه‌ی بالا در رده‌بندی مجلات SCImago مانند Nature Materials و .IEEE Tr. Pattern Analys و Surface Science Reportsو غیره ارسال می‌شوندبیشتر
نمونه‌ها
ویرایش مقالات خارجی, خدمات ویرایش زبان انگلیسی,ویرایش انگلیسی,جهت ویرایش انگلیسی مقالات نمونه‌های رایگان برای بررسی و مطالعه‌ی شما

 • نمونه‌ی فیزیک پلاسما
 • نمونه‌ی شیمی فیزیک
 • نمونه‌ی مهندسی مکانیک

بیشتر

IVC برای مشتریان قبلی خود این امکان را فراهم می‌آورد تا از میان ویراستان دست به انتخاب بزنند، بدین معنا که اگر تمایل دارید می‌توانید ویراستاری را انتخاب کنید که قبلاً نوشته‌ای از شما را ویرایش کرده است یا این که ویراستار دیگری را درخواست نمایید. تخصص IVC در ویرایش نوشته‌های علوم فیزیکی و علوم وابسته از این واقعیت به خوبی روشن می‌شود که برای حدود 88% از مشتریان ما مهم نیست کدام ویراستار انتخاب می‌شود. در نتیجه، گزینه‌ی «همه‌ی ویراستاران مناسب هستند» را برمی‌گزینند، که نشان می‌دهد تا چه حد به کیفیت ویرایش ما اطمینان دارند.

فهرست موضوعات تحت پوشش در این دسته

در زیر فهرست موضوعاتی آمده است که IVC می‌تواند زیر عنوان دسته‌ی علوم پزشکی و زیستی ویرایش نماید.

Accelerator physics Acoustical engineering Acoustics
Aerospace/Aeronautical Engineering Affine geometry Agricultural Engineering
Algebra Algebraic (symbolic) computation Algebraic geometry
Algebraic number theory Algebraic topology Analysis
Analytic number theory Analytical Chemistry Applied Chemistry
Applied Information Sciences Applied Mathematics Applied Physics
Approximation theory Architecture Artificial Intelligence
Artificial neural network Associative algebra Astrobiology
Astrochemistry Astrophysics Atmospheric sciences
Atomic, molecular, and optical physics Automata theory (Formal languages) Automated reasoning
Automotive Engineering Biomaterial Science Biogeography
Bioinformatics Biomodeling Biomechanical engineering
Biomedical Engineering Biosensing Biomolecular engineering
Biophysics Biotechnology Biostatistics
Calculus Ceramic engineering Catalysis
Category theory Chemical Engineering Ceramics
Chaos theory Climatology Cheminformatics
Civil Engineering Cognitive science Cloud computing
Coastal geography Complex analysis Colloid & Interface Science
Combinatorics Computability theory Complex systems
Composites Computational finance Computational Chemistry
Computational complexity theory Computational number theory Computational geometry
Computational Mathematics Computer Aided Engineering (CAE) Computational physics
Computational statistics Computer engineering Computer and society
Computer architecture Computer Networking Computer Graphics
Computer Hardware Computer vision Computer Science
Computer Software Control engineering Concurrency theory
Condensed Matter Physics Convex geometry Control systems
Control systems engineering Cryptography Coordination Chemistry
Cryogenics Data management Crystal Physics
Cybernetics Database Data mining
Data structures Developmental systems theory Decision theory
Design of experiments Differential topology Differential algebra
Differential geometry Distributed algorithms Digital Forensics
Discrete geometry Earthquake engineering Distributed computing
Dynamical systems Electrical Engineering Ecological engineering
Edaphology Electronics Engineering Electrochemistry
Electronic, optical and magnetic materials Engineering Geology Energy (general)
Energy conservation Environmental Engineering Engineering physics
Environmental chemistry Environmental science Environmental geography
Environmental Material Sciences Ergonomics Epidemiology
Ergodic theory Fluid Physics Fault-tolerant computing
Field theory Functional analysis Food engineering
Fractal geometry General Geometry Game Theory
Gemology Geochemistry General systems theory
General topology Geometric number theory Geodesy
Geology Geophysics Geometric topology
Geomorphology Graph theory Geotechnical engineering
Glaciology Health informatics Group theory
Harmonic analysis Homological algebra Helioseismology
Highway engineering Hydrogeology Human-computer interaction
Human-Machine interface Image processing Hydrology
Hydrology/Hydrography Information management Industrial engineering
Informatics Information theory Information retrieval
Information technology Integral geometry Inorganic Chemistry
Instrumentation Engineering Intuitionistic logic Interface and colloid science
Internet, World wide web Landscape ecology Knowledge management
K-theory Limnology Lattice theory (Order theory)
Lie algebra Magnetism & Electromagnetism Linear algebra (Vector space)
Low Temperature Physics Marine chemistry Management information systems
Manufacturing engineering Mathematical chemistry Marine engineering
Material characterization and instrumentation Mathematical system theory Mathematical Physics
Mathematical statistics Mechanics Measure theory
Mechanical Engineering MEMS Mechatronics
Medical physics Metals and Alloys Metallurgical engineering
Metallurgy Mineralogy Meteorology
Metrology Model theory Mining
Modal logic Multilinear algebra Molecular Engineering
Molecular physics Nanoengineering Multimedia, hypermedia
Multivariate analysis Natural language processing (Computational linguistics) Nanomaterials
Nanotechnology Neural networks Natural Products chemistry
Naval architecture Noncommutative geometry Newtonian dynamics
Non-associative algebra Non-standard analysis Non-Euclidean geometry
Nonlinear and Statistical physics Nuclear engineering Nuclear and high-energy physics
Nuclear chemistry Oceanography Numerical Analysis
Observational Astronomy Optical engineering Operating systems
Operations research Organic Chemistry Optics
Ordinary differential equations Palaeoclimatology Organometallic Chemistry
p-adic analysis Paleontology Palaeogeography
Paleobiology Partial differential equations Parallel algorithms
Parallel computing Petroleum engineering Particle physics
Pedology Physical cosmology Petrology
Physical Chemistry Polymer science and Engineering Plasma Physics/Chemistry
Polymer engineering Production/Manufacturing Engineering Power engineering
Process engineering Proof theory Programming languages
Projective geometry Quantum chemistry Quality assurance engineering
Quality control Randomized algorithms Quantum computing
Quantum Physics Regional geography Real analysis
Recursion theory Remote sensing Regression
Reliability theory Rheology Renewable energy/alternate sources
Representation theory Safety engineering Ring theory
Robotics Scientific visualization Sampling and Survey
Scientific computing (Computational science) Semiconductor Physics Sedimentology
Seismology Signal Processing Sensors
Set theory Soil science Simulation
Software engineering Spectroscopy Solid mechanics
Solid State Chemistry Statistical modelling Speleology
Sports Medicine & Technology Stellar nucleosynthesis Statistical theory
Stellar evolution Structural Chemistry Stochastic process
Stochastic Processes Superconductors Structural Engineering
Structural equation model Systems dynamics Support vector machine
Survey methodology Telecommunication Engineering Systems engineering
Tectonics Theoretical Astronomy Textile engineering
The Digital Humanities (Humanities computing) Theory of computation Theoretical chemistry
Theoretical physics Time series Thermal/refrigeration Engineering
Thermodynamics Tribology Topos theory
Transportation engineering Universal algebra Ubiquitous computing
Ultrafast Phenomenon Vehicle dynamics Urban and Industrial Agriculture
Urban Engineering Volcanology Vehicle engineering
Virtual Reality Wireless computing (Mobile computing)  

فهرست مجلات پزشکی و مجلات علوم وابسته

در زیر فهرست مجلاتی آمده است که مقالات و نوشته‌ها در موضوعات و رشته‌های بالا را می‌پذیرند. شما می‌توانید فهرست زیر را در مورد مجله‌ی مورد نظر خود بررسی کنید. چنانچه مجله‌ی خود را در این فهرست نمی‌بینید، لطفاً با ما تماس بگیرید. فهرست کاملی را از مجلاتی که IVC را توصیه میکنند مرور نمایید.

Accounts of Chemical Research Acta Astronomica Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry
Advances in Inorganic Chemistry Advances in Organometallic Chemistry Advances in Physical Organic Chemistry
Advances in Physics Aldrichimica Acta Analytica Chimica Acta
Analytical Chemistry Analytical Sciences Angewandte Chemie-International Edition
Annals of Physics Annual Reports on NMR Spectroscopy Annual Review of Astronomy and Astrophysics
Applied Catalysis A-General Applied Catalysis B-Environmental Applied Optics
Applied Physics Letters Astronomical Journal Astronomy and Astrophysics Review
Astroparticle Physics Astrophysical Journal Astrophysical Letters
Bulletin of the Chemical Society of Japan Carbon Catalysis Today
Chaos Chemical & Pharmaceutical Bulletin Chemical Communications
Chemical Reviews Chemical Society Reviews Chemistry and Physics of Carbon
Chemistry of Materials Chemistry-A European Journal Contemporary Physics
CRC Critical Reviews In Solid State And Materials Sciences Crystal Growth & Design Electrochemistry Communications
Electrophoresis European Journal of Organic Chemistry European Physical Journal C
Europhysics Letters Fuel Green Chemistry
Helvetica Chimica Acta Heterocycles Hyperfine Interactions
Infrared Physics & Technology Inorganic Chemistry International Journal of Thermophysics
Japanese Journal of Applied Physics Journal of Analytical Atomic Spectrometry Journal of Applied Physics
Journal of Applied Polymer Science Journal of Astrophysics and Astronomy Journal of Atmospheric Chemistry
Journal of Biological Inorganic Chemistry Journal of Biomolecular NMR Journal of Catalysis
Journal of Chromatography B Journal of Clinical Ultrasound Journal of Combinatorial Chemistry
Journal of Electron Microscopy Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry Journal of Lightwave Technology
Journal of Magnetic Resonance Journal of Mass Spectrometry Journal of Medicinal Chemistry
Journal of Membrane Science Journal of Molecular Catalysis A-Chemical Journal of Molecular Catalysis B-Enzymatic
Journal of Nanoscience and Nanotechnology Journal of Non-Crystalline Solids Journal of Nonlinear Science
Journal of Organic Chemistry Journal of Organic Chemistry Journal of Physical Chemistry A
Journal of Physical Oceanography Journal of Physics B-Atomic Molecular And Optical Physics Journal of Physics C-Solid State Physics
Journal of Physics: Conference Series Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Journal of Sol-Gel Science and Technology
Journal of Supercritical Fluids Journal of the American Ceramic Society Journal of the American Chemical Society
Journal of the American Society for Mass Spectrometry Journal of the Chemical Society-Chemical Communications Journal of the Optical Society of America A-Optics Image Science and Vision
Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics Journal of the Physical Society of Japan Journal of Visualization
Langmuir Mass Spectroscopy Reviews Metal Ions in Biological Systems
Molecular Physics Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Nano Letters
Natural Product Reports Nature Nuclear Fusion
Nuclear Physics Optics Express Optics Letters
Organic Letters Organometallics Phosphorus Sulfur and Silicon and the Related Elements
Physica D-Nonlinear Phenomena Physica Scripta Physical Review A
Physical Review B Physical Review C Physical Review D
Physical Review E Physical Review Letters Physics Letters
Physics of the Earth and Planetary Interiors Physics Reports-Review Section of Physics Letters Physics Today
Plasma and Fusion Resarch Polyhedron Polymer
Polymer Bulletin Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America-Physical Sciences Progress in Inorganic Chemistry
Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Progress in Optics Progress in Solid State Chemistry
Progress of Theoretical Physics Publications of the Astronomical Society of Japan Publications of the Astronomical Society of Japan
Rapid Communications in Mass Spectrometry Reports on Progress in Physics Reviews in Computational Chemistry
Reviews of Modern Physics Science Separation and Purification Methods
Shock Waves Solid State Communications Structure and Bonding
SYNLETT Talanta Tetrahedron
Tetrahedron Letters Tetrahedron-Asymmetry The Journal of Physical Chemistry C
Ultrasonic Imaging Ultrasonics Sonochemistry Zeitschrift fur Physik B-Condensed Matter