-زیست‌شناسی، کشاورزی، علوم زیست محیطی و علوم وابسته

IVCفقط در زمینه‌ی علوم زیستی برای بیش از 350 مجله مقاله ویرایش کرده است. این مقالات 40 نوع مختلف از انواع متون را برای بیش از 350 مجله دربرمی‌گیرد، مانند مقالات تألیفی، گزارش‌های موردی، گزارشات مختصر فنی، مکاتبات کوتاه، چکیده‌ی بازنگری انتقادی، نامه به دبیران مجله، بازخوانی‌های کوتاه، و غیره.

همانطور که در زمینه‌ی مطالعات پزشکی اشاره شد، پزشکی و زیستشناسی به همراه هم حدود 45% از مجموع مقالاتی را که ما هر ماهه برای ویرایش دریافت میکنیم، تشکیل میدهند. هر دو زمینه‌ی مطالعاتی از نظر نسبت تعداد مقالات دریافتی در هر ماه، سهمی برابر دارند.

24% تمام نوشتههایی که IVC دریافت میکند در زمینه‌ی علوم زیستی هستند. این میزان در بین همهی رشتهها رتبهی سوم را داراست.

تخصص ما در زمینه‌ی ویرایش متون علوم زیستی عبارت است از

  • ویراستاران علوم زیستی ما دارای مدارک سطح بالای دکترا و کارشناسی ارشد هستند و به طور متوسط 19 سال تجربه دارند.
  • ویراستاران علوم زیستی ما در صنعت ویرایش مقامهای سطح بالا از سردبیر گرفته تا کارمند اطلاعات علمی داشتهاند.
  • ویراستاران ما همچنین عضو انجمنهای گوناگون ویرایش مانند Council of Science Editors ،Society of Editors and Proofreaders (اعضای پیشرفته)، Board of Editors in Life Sciences و سایر سازمانهای ویرایش هستند.
برتریها
ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی 20% از مجلاتی که IVC برای آنها نوشته ویرایش میکند در زمینه‌ی مطالعات علوم زیستی هستند.
موضوعها
ویرایش مقالات برای مجلات علمی,ویرایش مقالات برای علمی-پژوهشی تعداد بالای درخواستهای رسیده برای علوم زیستی ما را بر آن میدارد تا در زمینه‌ی علوم زیستی مانند علوم دارویی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، جانورشناسی و غیره ویراستاران باتجربه استخدام کنیم.
بیشتر
مجلات
ویرایش انگلیسی مقالات پژوهشی,ویرایش انگلیسی  مقالات دانشگاهی مقالات ویرایششدهی ما به مجلاتی ارسال میشوند که ضریب تأثیرگذاری بالا، ضریب Eigen بالا و رتبهی بالای SCImago در بین مجلات دارند، مانند Science, Cell, Nature Medicine, Nature Immunology, Nature Genetics, Nature Genetics, Nature Biotechnology, Nature Cell Biology, Cancer Cell, Nature Neuroscience, Molecular Cell, Developmental Cell, Journal of Clinical Oncology
بیشتر
نمونهها
ویرایش انگلیسی مقالات پژوهشی,ویرایش انگلیسی  مقالات دانشگاهی نمونههای رایگان برای بررسی و مطالعهی شما

  • نمونهی میکروبیولوژی
  • نمونهی بیولوژی مولکولی

بیشتر

فهرست موضوعات تحت پوشش در این دسته.

در زیر فهرست موضوعاتی آمده است که IVC می‌تواند زیر عنوان دسته‌ی علوم پزشکی و زیستی ویرایش نماید.

Acarology Agribusiness Agricultural Economics
Agricultural Engineering Agricultural Entomology Agricultural microbiology
Agriculture Agroecology Agrology
Agronomy Anatomical/Surgical pathology Animal Biochemistry
Animal Husbandry Animal Science Anthropology
Anthrozoology Apiculture Apiology (or melittology)
Aquaculture Arachnology Arboriculture
Archaeogenetics Archeology Bacteriology
Behavioral neuroscience Behavioural genetics Bioinformatics
Bioinformatics Biomaterial Science Biomedical Engineering
Biomimetics Biomineralization Biomodeling
Biomolecular engineering Biophysics Biopolymers
Bioprocess Engineering Biosphere Sciences Biostatistics
Biotechnology Botany Breeding
Cancer Research Cell Biology Cellular Engineering
Cellular neuroscience Cetology Cladistics
Classical genetics Clinical pathology Cognitive neuroscience
Cognitive science Coleopterology Community forestry
Computational Biology Computational neuroscience Computational phylogenetics
Conservation (Habitat, Wildlife, Species, Water) Conservation genetics Cytopathology
Dairy Farming Dairy Science Deforestation
Dental Research Developmental biology Developmental genetics
Developmental neuroscience Digital Pathology Dipterology
Ecological genetics Ecology Embryogenesis
Embryology Embryomics Enology
Entomology Environmental chemistry Environmental Engineering
Environmental Material Sciences Environmental microbiology Environmental Resources
Enzymology Epigenetics Ethnoentomology
Ethology Evolutionary biology Evolutionary dynamics
Evolutionary ecology Evolutionary genetics Evolutionary physiology
Experimental evolution Extensive Farming Fisheries/Aquaculture
Floriculture Food chemistry Food engineering
Food microbiology Food perception Food technology
Forensic criminalistics Forensic entomology Forensic pathology
Forensic toxicology Forest farming Forest regeneration
Forestry Game Theory General Biochemistry
General Pathology General/Molecular Pathology Genetic engineering
Genetics Genetics of intelligence Genomics
Helminthology Hematopathology Hemipterology
Herpetology Histopathology Horticulture
Human genetics Ichthyology Implants
Industrial Agriculture Industrial microbiology Intensive Farming
Landscape Agriculture Landscape Horticulture Lepidopterology
Livestock Management Malacology Mammalogy
Mariculture Marine Biochemistry Marine Biology
Marine Biotechnology Marine Conservation Meat Industry
Medical Entomology Medical genetics Medical microbiology
Metabolism Metagenics Microbial genetics
Microbial physiology Microbiology Micropaleontology
Molecular Biology Molecular genetics Molecular Pathology
Mycology Myrmecology Nematology
Neurosciences Nucleic Acid Research Olericulture
Ontogeny Organic Farming Ornithology
Orthopterology Paleobiochemistry Paleobotany
Paleoecology Paleontology Paleozoology
Parasitology Permaculture Pesticides and Fertilizers
Pharmaceutical chemistry Pharmaceutical microbiology Pharmaceutical Research
Pharmaceutical toxicology Pharmaceutics Pharmacodynamics
Pharmacogenomics Pharmacognosy Pharmacokinetics
Pharmacotherapy Phycology Phylogenetics
Plant anatomy/Phytoanatomy Plant Biochemistry Plant chemistry/Phytochemistry
Plant genetics/Phytogenetics Plant pathology/Phytopathology Plant physiology/Phytophysiology
Pomology Population genetics Postharvest Physiology
Poultry Farming Prenatal development Proteomics/Protein Studies
Protozoology Psychiatric genetics Quantitative genetics
Sericulture Sheep Husbandry Soil microbiology
Soil Sciences Structural Biology Sustainable Agriculture
Sustainable forest management Telepathology Tissue engineering
Transcriptomics Trichopterology Urban Agriculture
Urban and Industrial Agriculture Vertical Farming Veterinary Sciences
Virology Viticulture Waste Management
Zoography Zoology 0

فهرست مجلات پزشکی و مجلات علوم وابسته

Advances in Agronomy Advances in Immunology Advances in Insect Physiology
Advances in Marine Biology Advances in Microbial Physiology Agricultural and Forest Meteorology
American Journal of Human Genetics American Journal of Physical Anthropology American Naturalist
Analytical Biochemistry Animal Behaviour Animal Reproduction Science
Annual Review of Cell and Developmental Biology Annual Review of Ecology Evolution and Systematics Annual Review of Entomology
Annual Review of Immunology Annual Review of Microbiology Annual Review of Neuroscience
Apoptosis Applied and Environmental Microbiology Applied Animal Behaviour Science
Applied Microbiology and Biotechnology Aquaculture Archives of Toxicology
Atmospheric Environment Biocatalysis and Biotransformation Biochemical and Biophysical Research Communications
Biochemical Engineering Journal Biochimica et Biophysica Acta Biological & Pharmaceutical Bulletin
Biological Invasions Biological Psychiatry Biologicals
Biomacromolecules Biomaterials Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
Biophysical Journal Bioresource Technology Bioscience Biotechnology and Biochemistry
Biosensors & Bioelectronics Biotechnology Letters Breeding Science
British Poultry Science Bulletin of Marine Science Canadian Journal Of Forest Research-Revue Canadienne De Recherche Forestiere
Cancer Cell Cancer Genetics and Cytogenetics Carbohydrate Research
Cell Cell and Tissue Research Cell Stem Cell
ChemBioChem Chemical & Pharmaceutical Bulletin Chemical Senses
Clinical Microbiology Reviews Cryobiology Current Opinion in Immunology
Development Developmental Biology Developmental Cell
Developmental Dynamics DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS Domestic Animal Endocrinology
Ecological Monographs Ecological Research Ecology
Ecology Civil Engineering EMBO Journal Emerging Infectious Diseases
Endocrine Reviews Environmental Pollution Environmental Science & Technology
Euphytica European Journal of Immunology Evolution
Evolutionary Ecology Research Experimental Cell Research FEBS Journal
FEBS Letters FEMS Microbiology Ecology FEMS Microbiology Letters
FEMS Microbiology Reviews Field Crops Research Fish and Shellfish Immunology
Fisheries Oceanography Fisheries Science Food Additives and Contaminants
Food and Chemical Toxicology Food Chemistry Food Microbiology
Food Research International Forest Ecology And Management Freshwater Biology
Fungal Genetics and Biology Genes & Development Grassland Science
Hematological Oncology Heredity Histochemistry and Cell Biology
HortScience Human Molecular Genetics Immunity
Immunological Reviews Insect Biochemistry and Molecular Biology Insectes Sociaux
International Journal of Food Microbiology International Journal on Greenhouse Gas Control IUBMB Life
Japanese Journal of Parasitology Japanese Journal of Tropical Agriculture Journal of Affective Disorders
Journal of Agricultural and Food Chemistry Journal of Animal Ecology Journal of Animal Science
Journal of Applied Microbiology Journal of Avian Biology Journal of Bacteriology
Journal of Biochemistry Journal of Biochemistry Journal of Biological Chemistry
Journal of Biological Rhythms Journal of Biomedical Materials Research Part A Journal of Biomedical Materials Research Part B-Applied Biomaterials
Journal of Bioscience and Bioengineering Journal of Cell Biology Journal of Cell Science
Journal of Clinical Microbiology Journal of Dairy Research Journal of Dairy Science
Journal of Experimental Medicine Journal of Fish Biology Journal of Food Composition and Analysis
Journal of Food Protection Journal of Forest Economics Journal of Forest Research
Journal of Gene Medicine Journal of General Plant Pathology Journal of General Virology
Journal of Geophysical Research-Solid Earth Journal of Histochemistry & Cytochemistry Journal of Human Genetics
Journal of Immunology Journal of Insect Physiology Journal of Invertebrate Pathology
Journal of Leukocyte Biology Journal of Lipid Research Journal of Medical Microbiology
Journal of Motor Behavior Journal of Neuroscience Journal of Nutritional Biochemistry
Journal of Plant Physiology Journal of Porous Media Journal of Proteome Research
Journal of the Japanese Forest Society Journal of Vacuum Science & Technology A Journal of Vacuum Science & Technology B
Journal of Vegetation Science Journal of Virology Journal of Vision
Letters in Applied Microbiology Lichenologist Marine Biology
Marine Biotechnology Marine Chemistry Marine Ecology-Progress Series
Materials Science and Engineering Materials Science Forum Medical and Veterinary Entomology
Microbes and Environments Microbes and Infection Microbial Pathogenesis
Microbiology and Immunology Microbiology and Molecular Biology Reviews Molecular and Cellular Biology
Molecular Biology of the Cell Molecular Cell Molecular Endocrinology
Molecular Microbiology Molecular Phylogenetics and Evolution Molecular Plant-Microbe Interactions
Mycologia Mycological Research Mycopathologia
Mycorrhiza Mycoscience Nature
Nature Biotechnology Nature Cell Biology Nature Genetics
Nature Materials Nature Nanotechnology Nature Structural & Molecular Biology
Nematology Neurochemistry International Neuroscience Letters
Nippon Suisan Gakkaishi Nucleic Acids Research Oceanography and Marine Biology
Oikos Oncogene Paleontological Research
Pesticide Science Pharmacogenetics and Genomics Photochemistry and Photobiology
Phytochemistry Phytopathology Phytotherapy Research
Plant and Cell Physiology Plant and Soil Plant Biotechnology
Plant Cell Plant Cell & Environment Plant Cell Reports
Plant Ecology Plant Foods for Human Nutrition (formerly Qualitas Plantarum) Plant Journal
Plant Molecular Biology Plant Physiology Plant Production Science (PPS)
Population Ecology Proceeding of the Royal Society B Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
Progress in Energy and Combustion Science Progress in Materials Science Progress in Surface Science
PROTEOMICS Radiation and Environmental Biophysics Science
Seed Science and Technology Shinrin Kagaku Soil Science & Plant Nutrition
Solar Energy Materials and Solar Cells Structure Systematic Biology
The Institute of Electrical Engineers of Japan Theoretical and Applied Genetics Transactions of the Materials Research Society of Japan
Tree Physiology Trends in Ecology & Evolution Trends in Food Science & Technology
Trends in Immunology Vacuum Virology
Water Research Water Science and Technology World Journal of Microbiology and Biotechnology
Yeast Zootaxa